Haydarîlik - Haydarîlik Tarikatı

 


Kutb’ûd-Dîn Haydar (Baba Haydar - Haydar Gazi veya Haydar Sultan). Hoca Ahmed Yesevî’nin dervişlerinden olup "Haydarîlik Tarikâtı"kurucusudur.

Abdal Musa’nın atalarındandır. Mezarı, Elmalı, Antalya'dadır. Mezarının bulunduğu yerde tekkesi kurulmuştur. Bu tekke 1826’da devletçe yıktırılan Bektaşi tekkelerindendir. 1220/1221 yılında Moğol İstilâsı sırasında hâyatını kaybetti.

Haydarîlik Tarikâtı: Haydarîlik tarikâtı; Kutb’ûd-Dîn Haydar tarafından Kalenderîlik ile Yesevîlik tarikâtının Ekberî sufi düşünce tarzı altında harmanlanarak birleştirilmesi ile kurulmuş bir tasavvuf yoludur.

12. yüzyıldan itibaren Kalenderîliğin en yaygın ve fa’al kolunu oluşturan bu tarikât mensupları, kendilerini hâkir görmek ve aşağılamak maksadıyle vücudlarına demirden halkalar takarak yalın ayak dolaşmakta, keçe ve çuhadan yapılma elbiseler giyerek zillet içerisinde ve bekâr kalmak suretiyle yaşamaktaydılar.
Haydarîlik - Haydarîlik Tarikatı Haydarîlik - Haydarîlik Tarikatı ParanormalTR Kutb’ûd-Dîn Haydar (Baba Haydar - Haydar Gazi veya Haydar Sultan) . Hoca Ahmed Yesevî’nin dervişlerinden olup "Haydarîlik Tarikâtı"... 4.5 5

Hiç yorum yok:

Copyright © Paranormal Olaylar. All Rights Reserved