Kadirilik - Kadiri Tarikatı

 


Abdülkâdir Geylânî tarafından 12. yüzyılın başlarında kurulan kökeni Ali bin Ebu Talib'e dayanmasına rağmen Sünnî inancını benimsemiş olan sufi/tasavvufî yol.

Kadiriye Tarikâtı: Baz-ül Eşheb ve Gavsül Azam olarak da bilinen Abdülkadir Geylani yolunun takipçileri tarafından 12. yüzyılda kuruldu. İslâm Tarihinde sesli zikir yapan tarikâtlar olarak kabul edilmektedir. Sesli zikir yapılması nedeniyle cehri tarikatlar arasında sayılır. Mensupları arasında II. Abdülhamid ve Mustafa Hayri Öğüt gibi tanınmış kişiler vardır.

Kadirilik birçok kola ayrılarak günümüzde de etkinliğini sürdürmektedir. Bu kolların en bilinenleri Esedilik, Eşrefilik, Rumilik ve Galibilik'tir. Galibilik, günümüzde Yaşayan Kadirilik kollarının en önemlilerinden biridir.
Kadirilik - Kadiri Tarikatı Kadirilik - Kadiri Tarikatı ParanormalTR Abdülkâdir Geylânî tarafından 12. yüzyılın başlarında kurulan kökeni Ali bin Ebu Talib'e dayanmasına rağmen Sünnî inancını benimsemiş o... 4.5 5

Hiç yorum yok:

Copyright © Paranormal Olaylar. All Rights Reserved