Aparisyon Nedir ?

 


Aparisyon,(aparition belirme anlamındaki Fransizca bir kelimedir) spiritüalizmde ruhların darbe, ses, ışık yoluyla veya yoğunlaşan süptil maddeleri biçimlendirerek varlıklarını belli etme fenomenlerine verilen genel addır. Bununla birlikte, medyumların bedensiz bir varlıkla irtibat kurmadan da bu tür fenomenleri gerçekleştirebildikleri ileri sürülür.

Aparisyon olaylarına genellikle materyalizasyon seanslarında, medyumun, ektoplazmasını biçimlendirmesi tarzında rastlanır. Aparisyon fenomeni, ektoplazma buhar veya duman gibi zorlukla görülebilir bir durumda olup, elle tutulur derecede yoğunlaşmadığında esîrî aparisyon adını alır. Elle tutulur derecede yoğunlaşan ektoplazmik oluşumlara ise fantom adı verilir.

Spiritüalistler keramet ehli adı verilen kimi mistiklerin çevrelerinde oluşmuş “tecelli” adı verilen fenomenleri aparisyon olarak ele alırlar.
Aparisyon Nedir ? Aparisyon Nedir ? ParanormalTR Aparisyon,(aparition belirme anlamındaki Fransizca bir kelimedir) spiritüalizmde ruhların darbe, ses, ışık yoluyla veya yoğunlaşan süptil ma... 4.5 5

Hiç yorum yok:

Copyright © Paranormal Olaylar. All Rights Reserved