Biyogravitasyon Nedir?

 


Doğu Avrupa ülkelerinde (Çekoslovakya ve SSCB’de) biyoenerji ve biyoplazma alanında incelemelerde bulunan kimi bilim adamlarınca ortaya atılan bir teoriye göre, canlı yapılara özgü olan ve fizikteki bilinen gravitasyon güç alanının özelliklerinden farklı özellikler gösteren güç alanına verilen ad. Canlısal çekim olarak Türkçeleştirilen biyogravitasyon, biyolojik makro moleküllerin oluşumundaki değişimler sırasında meydana gelen itme veya çekme tarzında kendini gösteren özel bir güç alanı tipidir.

Biyogravitasyonun esasını düzensiz sıvı halden katı kristal haline geçmek isteyen protein molekülleri oluşturur denilebilir. Biyogravitasyon etkilerine yalnızca hücre düzeyinde değil, kas kısımlarında, sinir akımlarında, psişik fotoğrafçılıkta ve levitasyon gibi fenomenlerde de rastlanır.

Biyogravitasyon güçlerinin özellikleri şöyle sıralanır:

1- Yakın veya uzak mesafeden etki edebilirler;
2- Yöneltilip odaklaştırılabilirler;
3- Çekme veya itme tarzında bir kutupsallık gösterirler;
4- Bilgi aktarabilirler;
5- Dengeli bir madde alanındaki enerjiyi değiştirebilirler;
6- Kendileriyle birleşen alan, kendilerini doğuran kaynak yok olduktan sonrada kalıcılık gösterebilirler;
7- Olanaklı her alan ve enerji biçimine girebilirler;
8- Biyolojik yapıların molekül altı düzeyinde simetri gruplarının değişimlerine bağlıdırlar.

Biyogravitasyon Nedir? Biyogravitasyon Nedir? ParanormalTR Doğu Avrupa ülkelerinde (Çekoslovakya ve SSCB’de) biyoenerji ve biyoplazma alanında incelemelerde bulunan kimi bilim adamlarınca ortaya atıl... 4.5 5

Hiç yorum yok:

Copyright © Paranormal Olaylar. All Rights Reserved