Rufâîlik - Rufai Tarikatı

 


Rufâ’î, Tasavvufi inanışa göre Ahmed Er Rufai'nin Pir'i olduğu, sistemleştirdiği Muhammedi bir tarikâttır.

Rufâ’î Tarikâtı'nın kurucusu, piri, büyük mutasavvıf Seyyid Ahmed Er Rufai kuddise Sirruhu, (512-578/1118-1182) yılları arasında yaşamıştır.

Neseb-i Şerifleri İmam Hüseyin bin Ali'ye vasıl olur. Ahmed Er Rufai’nin Hüseyin'in soyundan gelen bir Seyyid olduğu konusunda bütün kaynaklar birleşir. Babası Seyyid Ali, Annesi ise Ebu Eyyûb el-Ensarî’nin torunlarından Fatıma el Ensarî’dir.

Rufâ’î Tarikâtı Silsilesi

 • Kerbela Savaşı şehidi, İmam Hüseyin;
 • İmam Zeynel Abidin;
 • İmam Muhammed el-Bakır;
 • İmam Cafer es-Sadık;
 • İImam Musa el-Kâzım;
 • Imam Ibrahim el-Mürteza;
 • es-Seyyid ikinci Musa;
 • es-Seyyid Ahmed;
 • es-Seyyid Hüseyin;
 • es-Seyyid el-Hasen;
 • es-Seyyid Muhammed eb-ul-Kaasim;
 • es-Seyyid el-Mehdi;
 • es-Seyyid eb-ul Mekarim el-Hasen;
 • es-Seyyid Ali;
 • es-Seyyid Ahmed;
 • es-Seyyid Hazim;
 • es-Seyyid Sabit;
 • es-Seyyid Yahya;
 • es-Seyyid Ebul-Hasen Aliyy-ür-Rifai;
 • es-Seyyid Ahmed er-Rıfai.
Rufâîlik - Rufai Tarikatı Rufâîlik - Rufai Tarikatı ParanormalTR Rufâ’î , Tasavvufi inanışa göre Ahmed Er Rufai'nin Pir'i olduğu, sistemleştirdiği Muhammedi bir tarikâttır. Rufâ’î Tarikâtı'... 4.5 5

Hiç yorum yok:

Copyright © Paranormal Olaylar. All Rights Reserved