Sembolizm'de Hayvanlar Ve Anlamları

 


Sembolizm'de hayvanlar çok önemli bir yer tutar. Her folkta hayvanların değişik sembolleri ve anlamları olmuştur. Her medeniyet hayvanlara sembolik olarak çeşitli anlamlar yüklemiştir.

Rakun


Amerika yerli folkunun gözdesi olan rakun bir düzenbazdır ve yaramazlık, el çabukluğu ve uyum kolaylığı simgesidir.Maskeyi andıran yüzü biçim değiştirme becerisini sembolize eder.


Çakal

Leşçil çakal, Hindistan'da yıkıcılık ve şer temsilidir, ancak Eski Mısır'da ölüleri öteki alemde karşılıyan Anubis olarak tapılmıştır. Eski Ahit'te çakal keder ve yalnızlığın simgesi olmuştur.

Sırtlan
Leş yiyici sırtlan pis, korkak ve hırslı bilinir. Cinsiyet değiştirebildiğine dair eski bir inanç yüzünden cinsel sapkınlıkların sembolü haline gelmiştir.

Tilki


İki yüzlülük, sinsilik ve kalleşliğiyle tilki bir düzenbazın tüm niteliklerini içinde barındırdığına inanılırdı. Amerika yerlileriyle Doğu kültürlerinde şekil değiştirici olarak görülen tilki , folklor ve edebiyatta da çokluk başka bir kılıkta ortaya çıkar.

Kurt


Eski Roma'da kurt ana ilgisi, cesaret ya da zafer sembolüydü. Günümüzde Batı'da kurnazlık, zalimlik, zamparalık ve hırsla ilişkilendirilmektedir. Amerika yerlileri danslarında, ruhlara öte alemde yol göstermeleri için kurtları çağırırlardı.

Ayı:
Çoğu şamanik gelenekte ayı, tıp, şifa ve bilgelikle ilintilendirilmiştir. Genel olarak kuvvet ve cesaret timsalidir ve savaşla ilgili tanrılarla bağlantılıdır.

Sincap


Orta Çağ'da kırmızı sincap atikliği ve renginden ötürü şeytanı simgelerdi. İrlanda tanrıçası Medb'in amblemidir.

Uçan Tilki


Bir meyve yarasası olan uçan tilki Samoa folklarında ormanın koruyucusu olarak görülürken Yeni Gine'de çoğunlukla kalkanlarla oyması yapılan bir kafa avlıcılığı sembolüdür.

Yarasa

Batı'da yarasalar vampirlerle, şeytanla ve cadılıkla ilişkilidir. Yunan inanışına göre ise kurutulmuş yarasa ölüsü şans getirirdi. Yarı kuş ve yarı fare olarak görülen yarasa hileyi simgeler. Amerika yerlilerinin gözündeyse yağmur getiricidir.

Fare

Genellikle utangaçlıkla bir tutulan fareyi Hristiyanlar yaşam ağacının köklerini kemiren Şeytan olarak görürdü. Başka kültürlerde tutumlulukla bir tutulmuştur.

Sıçan

Asya'da iyi talih ve varlık simgesi olarak sayılır. Daha yaygın çağrışımı ise, ölüm, bozuşma ve yıkımla ilgilidir.

Kunduz

Amerika yerlilerinin mitinde önemli bir hayvan olan bu inşaat ustası çalışkanlık ve sebat olduğu kadar yuva ve aileyi de temsil eder. Hristiyan sembolizminde iffeti simgeler.

Kirpi:

Amerika yerlilerinde bir kendini koruma sembolüdür. Hristiyanlara ise kötülüğü çağrıştırır. İrlandalılar cadıların inek sütünü emmek için kirpi kılığına girdiğine inanırlar.

Tavşan


Ay'la ilişkili olan bu hayvan öteden beri doğurganlık ve yeniden doğuşla ilişkili görülmüştür. Atikliği, hızı ve utangaçlığı onu Hristiyanlığın uyanıklık ve yoldan çıkmaktan kaçınmanın sembolü kılmıştır.

Yabani Tavşan


Bir düzenbaz, kahraman ya da Ay'la ilgili doğurganlık simgesidir. Avrupa'da cadıların eşlikçisi olarak görülürdü. Doğu'da Buda'nın önceki bir vücut bulması sayılır.

Kanguru


Şamanizm'de kanguru aile bağlarını simgelerken Avustralya yerlileri için ata canlı ve kabile totem hayvanıdır.

Öküz

Öküz zorlu çalışma ve varlık timsalidir. Hristiyanlar için İsa'nın koşum hayvanı iken Budistlerde ak öküzü tefekküre dayalı bilgelik sembolü olarak bilinir.

İnek

Ana besleyiciliğinin simgesi olarak bilinen Toprak Ana'nın ete kemiğe bürünmüş hali olarak görülür.Hinduzim'de en kutsal hayvandır.

Fil

Öteden beri Asya'da ve Afrika'da egemen güçle ilişkilendirilen fil kuvvet, kuvvet istikrar ve bilgeliği simgeler. Hindular fil başlı tanrı Ganeş'e tapar.

Maymun

Hristiyanlıkta maymun hile ve kibirle ilintilendirilirken Hinduzm'de maymun tanrı Hanuman büyük bir savaşçı ve Rama'nın koruyucusuydu. Japonya' da maymuna saygı duyulur. Üç mistik maymun doğru yolu simgeler. ''Kötülük görme, kötülük işitme, kötü konuşma.''
Sembolizm'de Hayvanlar Ve Anlamları Sembolizm'de Hayvanlar Ve Anlamları ParanormalTR Sembolizm'de hayvanlar çok önemli bir yer tutar. Her folkta hayvanların değişik sembolleri ve anlamları olmuştur. Her medeniyet hayvanla... 4.5 5

Hiç yorum yok:

Copyright © Paranormal Olaylar. All Rights Reserved