Orakl Nedir?

 


Orakl

Orakl, sözlüklerde “antik çağda Anadolu ve Yunan topraklarında yaşamış medyumik yetenekleri bulunan kâhinelere ve bunların sezgi (vahiy revelation) yoluyla bildirdikleri ilâhî yanıta verilen ad” olarak tanımlanır. Orakl merkezleri genellikle durugörü ekstaz trans ve kehanet gibi psişik etkinliklerin ve kimi zaman inisiyatik eğitimlerin söz konusu olduğu Apollon tapınakları olurdu. Anadolu'daki en ünlü Orakl merkezi Didim'de (Didyma) bulunan ünlü Apollon tapınağı antik Yunan'daki en ünlü Orakl merkezi ise Delf'teki Apollon tapınağı idi. Anadolu'daki diğer Orakl merkezlerinden bazıları Efes Hierapolis Sard PataraKlaros ve Pessinus'ta bulunuyordu.

Kayıtlara göre antik çağda sorununun yanıtını bulmak ya da geleceği öğrenmek üzere çok sayıda ziyaretçinin başvurduğu Didim ve Delf'teki Orakl merkezlerinde pythia (okunuşuyla pitia) adlı râhibe -bilimcilerce gevşetici ya da uyuşturucu bir madde içerdiği saptanmış olan- defne yapraklarını çiğnedikten sonra transa geçer ve üç ayaklı bir sehpa üzerine çıkarak anlaşılması güç sözler söylerdi. Branşid adı verilen rahip ve râhibeler de tapınağa danışanlara verilecek yanıtı bu sözleri yorumlayarak bulmaya çalışırlardı.

Şimdilerde "Orakl"ların yaşadıkları veya geçerli oldukları dönem M.Ö. 700 ile M.Sç 300 arasındaydı. Sözcüğün üç anlamı vardır ya da üç şeyi tanımlar; birinci anlamda "Orakl" tanrıların konuştuğu kişidir ikinci anlamda geçerli yani güncel olan tapınak veya çekinilen saygı duyulan tanrıdır üçüncü anlamda ise tanrı tarafından kahin aracılığı ile verilen cevaptır. Batı Anadolu'nun yani İyonya'nın bağrında bulunan Söke yakınlarındaki Didim Apollo Tapınağı 1700 öncesine kadar yaklaşık 2000 yıllık bir "Orakl" merkeziydi. Antik Dünya'dan günümüze gelen bu baş döndürücü Tapınak geçmişe terk ettiğimiz ve unuttuğumuz görkemin ve de gizemin muhteşem bir örneği olarak gözlerimizin önünde hala durmaktadır.


Bakınız - Bakkhus
Orakl Nedir? Orakl Nedir? ParanormalTR Orakl Orakl,  sözlüklerde “antik çağda Anadolu ve Yunan topraklarında yaşamış medyumik yetenekleri bulunan kâhinelere ve bunların sezgi (v... 4.5 5

Hiç yorum yok:

Copyright © Paranormal Olaylar. All Rights Reserved