Neo - Spiritüalizm Nedir ?

 


Deneysel neo-spiritüalizm ya da kısaca neo-spiritüalizm, deneysel spiritüalizmin son şekli olup Dr. Bedri Ruhselman tarafından kurulmuştur. Ruhselman'a göre bu ne bir dindir ne de bir felsefe. Kimseye "gelin bizim yolumuza girin" diye bir çağrıda da bulunmaz; çünkü neo-spiritüalizme göre herkesin ruhsal gelişme gereksinimleri farklı farklı ve dolayısıyla yürüyeceği yollar farklı farklıdır. Neo-spiritüalizm hakkında bilgi veren kaynaklardan biri "Dharma Ansiklopedi"dir.

Neo-spiritüalizm klasik spiritüalizmde kullanılan terimleri kullanmakla birlikte, getirmiş olduğu yeni kavramlarla ya da geliştirdiği eski kavramlarla ilgili olarak daha geniş bir terminolojiye sahip bulunmaktadır.

Klasik spiritüalizmde bulunmayan ya da farklı anlamda kullanılan veya neo-spiritüalizm’de daha çok önem kazanmış başlıca kavramlar:
 • Aktarıcı İstasyon
 • Aktif ve Pasif Beyin Mekanizmaları
 • Aşkın İrtibat
 • Diğerkamlık (özgecilik, elcilik)
 • Dört Boyutlu Alem
 • Genel tekamül planı
 • Gözlem
 • Haberci Rüya
 • Hata (Neo-spiritüalizm'de)
 • Istırap
 • İlahi İrade Yasaları
 • İkiyüzlülük
 • Liyakat
 • Mukadderat
 • Mutlak (Tanrı)
 • Nedensellik kuralı
 • Nefis denetlemesi
 • Nefsaniyet
 • Neo-formasyonlar
 • Niyet
 • Olayların dili
 • Operatörlük
 • Otomatizma
 • Radyasyon
 • Rastlantı
 • Realite
 • Ruhsal plan
 • Ruhsal Yetenekler (şefkat, merhamet, sevgi vs.)
 • Samimiyet (Dürüstlük)
 • Serbest Hafıza
 • Sınav
 • Şuuraltı
 • Tebliğ
 • Tesir
 • Teşevvüş
 • Unutma Süreci
 • Vazife
 • Vazife Sezgisi
 • Vicdan
 • Yüksek İdare Mekanizması
Neo - Spiritüalizm Nedir ? Neo - Spiritüalizm Nedir ? ParanormalTR Deneysel neo-spiritüalizm ya da kısaca neo-spiritüalizm , deneysel spiritüalizmin son şekli olup Dr. Bedri Ruhselman tarafından kurulmuştur.... 4.5 5

Hiç yorum yok:

Copyright © Paranormal Olaylar. All Rights Reserved