Neo - Spiritüalizm Nedir ?

 


Deneysel neo-spiritüalizm ya da kısaca neo-spiritüalizm, deneysel spiritüalizmin son şekli olup Dr. Bedri Ruhselman tarafından kurulmuştur. Ruhselman'a göre bu ne bir dindir ne de bir felsefe. Kimseye "gelin bizim yolumuza girin" diye bir çağrıda da bulunmaz; çünkü neo-spiritüalizme göre herkesin ruhsal gelişme gereksinimleri farklı farklı ve dolayısıyla yürüyeceği yollar farklı farklıdır. Neo-spiritüalizm hakkında bilgi veren kaynaklardan biri "Dharma Ansiklopedi"dir.

Neo-spiritüalizm klasik spiritüalizmde kullanılan terimleri kullanmakla birlikte, getirmiş olduğu yeni kavramlarla ya da geliştirdiği eski kavramlarla ilgili olarak daha geniş bir terminolojiye sahip bulunmaktadır.

Klasik spiritüalizmde bulunmayan ya da farklı anlamda kullanılan veya neo-spiritüalizm’de daha çok önem kazanmış başlıca kavramlar:

Aktarıcı İstasyon
Aktif ve Pasif Beyin Mekanizmaları
Aşkın İrtibat
Diğerkamlık (özgecilik, elcilik)
Dört Boyutlu Alem
Genel tekamül planı
Gözlem
Haberci Rüya
Hata (Neo-spiritüalizm'de)
Istırap
İlahi İrade Yasaları
İkiyüzlülük
Liyakat
Mukadderat
Mutlak (Tanrı)
Nedensellik kuralı
Nefis denetlemesi
Nefsaniyet
Neo-formasyonlar
Niyet
Olayların dili
Operatörlük
Otomatizma
Radyasyon
Rastlantı
Realite
Ruhsal plan
Ruhsal Yetenekler (şefkat, merhamet, sevgi vs.)
Samimiyet (Dürüstlük)
Serbest Hafıza
Sınav
Şuuraltı
Tebliğ
Tesir
Teşevvüş
Unutma Süreci
Vazife
Vazife Sezgisi
Vicdan
Yüksek İdare Mekanizması
Neo - Spiritüalizm Nedir ? 4.5 5 Özgür Umutlu Deneysel neo-spiritüalizm ya da kısaca neo-spiritüalizm, deneysel spiritüalizmin son şekli olup Dr. Bedri Ruhselman tarafından kurulmuştur. ...

Hiç yorum yok:

Copyright © Paranormal Olaylar. All Rights Reserved