Mitolojide Elfler

 Elf Nedir? Mitolojide Elfler

Elf, aslen İskandinavya ve İngiltere mitolojisinde yer alan ve doğan peri halkı. Özellikleri; katledilmedikçe veya kederden solmadıkça ölmezler, hiç bir hastalığa yakalanmaz ve uzun yolculuklarda lembas adını verdikleri yol azığını kullanırlar. Ateş yakmaz ve ağaç kesmezler yani insanların tam aksi yöndedirler.

Yaşayış tarzları olarak da, genelde doğa ile iç içe ve gelişimini doğa ile bir bütün olarak sağlayan bir halktır. Büyücülükle uğraşanları da vardır(galadriel; feanor). Asil ve alçak gönüllülerdir, asla satış yapmazlar.

Mükemmel güzellik gibi bir sembol oluşturabildikleri kadar(Orta Dünya), sıradan ırk olarak da değerlendirilebilir(Unutulmuş Diyarlar).

Elfler genellikle insanlara benzerler fakat insanlardan biraz daha kısa ve narindirler. Bu narinliğe rağmen hızlı ve güçlüdürler. Melodik bir ses tonuna sahiptirler. Elfler genelde 1200 yıldan fazla yaşarlar. Bu yaşamın sonucunda ya yaşamdaki kötülüklerden sıkıldıkları için ölümü tercih ederler yada bilinmeyen bir diyara göç ederler. Bu nedenle Elflerin ölümsüz oldukları söylenir.

Elfler insanlara oranla daha güzeldirler. Dağlarda veya denizlerde dolaşmaktan pek hoşlanmazlar. Bunun yerine gökyüzünü görerek yaşamak, bir şeyler yetiştirmek, ormanlarında huzurlu bir hayat sürmek elflerin istediği yaşam tarzıdır. 


Elfler diğer ırklarla ilişki kurmayı pek tercih etmezler. Diğer ırklardan pek arkadaşları olmaz ama diğer ırklardan olan dostlarını kolay kolay unutmazlar.


Elfler büyü konusunda hünerli, savaşçılık konusunda çeviklikleri dolayısıyla etkileyicidirler. Genellikle ok tercih eden Elf savaşçıları çeviklikleri nedeniyle bu konuda çok iyidirler.

Elf ırkında doğal bir büyü vardır ve bu da onlara dünyanın doğal elementleri şekillendirme ve dengede tutma özelliği kazandırmıştır. Elfler çok iyi bir çeviklik seviyesine sahip oldukları gibi, karanlıkta yaratıkların dış hatlarını kızıl ötesi bir ışıkla görmelerini sağlayan infragörüş özellikleri de vardır. Krynn elfleri kibirlidirler ve kendilerini tüm diğer "yaratılmış" ırklardan üstün görürler.
Krynn üzerinde yaşayan altı çeşit elf vardır: Silvanesti, Qualinesti, Kagonesti, Dargonesti, Dimernesti ve Lucanesti. Tüm bu elf ırklarının ortak özellikleri kendilerini tüm diğer ırklardan ve dünyanın geri kalanından soyutlamış olmalarıdır (ya da çok ilgisiz görünmeleri ve olanlar karşısında kayıtsız kalmalarıdır).

Silvanesti

Bu elfler, Krynn'in 'gri' elfleridirler. Kendilerini daima "en temiz" elf olarak sayarlar--aslında Kardeşkıyımı Savaşları'nı da bu yüzden yapmışlardı. Silvanesti,geleneksel elfyuvası, Ergoth İmparatorluğu'yla saflıklarını, temizliklerini devam ettirmek için savaştılar ve insanlarla elflerin ilişkide bulundukları yerlerdeki yarım-elflerin köklerini kazıdırlar. Savaştan sonra, elf ulusu bölündüğünde, Silvanesti'de kalmayı seçenler daha da kibirlendiler. Silvanesti, başkent Silvanost'da yaşayan Yıldızların Sözcüsü tarafından yönetilir. Ünlü Silvanesti elfleri arasında Silvanos, Lorac Caladon, Alhana Yıldızmeltemi ve Kara Dalamar vardır.

Qualinesti

Bu ulus, Kardeşkıyımı Savaşı sonunda Silvanesti'den ayrılan elflerin oluşturduğu elf ırkıdır. Bu 'yüksek' elfler doğuyu bileklerini bükemedikleri kuzenlerine bırakmak zorunda kalmışlar ve Kith-Kanan önderliğinde batıya göçmüşlerdi. Qualinesti'nin başkenti Qualinost'tur. Qualinesti Güneşlerin Sözcüsü tarafından yönetilir. En ünlü ve önemli Qualinesti elfleri Kith-Kanan, Laurana, Gilthanas, Porthios ve (elf tarafına yakınlığından dolayı) Tanis Yarımelf'dir.

Kagonesti

Bu vahşi elfler, Krynn üzerinde bulunan engin ormanların derinliklerinde yaşarlar. Kagonesti elfleri, kuzenlerine göre genellikle daha güçlü ve büyüktürler ve büyük şehirler kurarak telaşlı bir hayat süreceklerine ormanlarının sessiz atmosferini yaşamayı seçmişlerdir. Kagonesti, Afet sırasında neredeyse yok olmuştu bu yüzden şimdi Ergoth'a ev demektedirler. En ünlü Kagonesti elfi, ilk İzbulucu (Kagonesti lideri) Kagonos'dur. Kagonos vahşi elfleri Sinthal-Elish konseyinden kurtararak Silvanesti elflerinden ayıran kişidir.

Dargonesti

Dargonestiler Ansalon'un doğu kıyılarında yaşayan deniz elfleridir. Söylentiler Dargonestilerin gerçekte denizcilik yapan kara elfleri olduklarını fakat Grimücevher tarafından denizde yaşayan elflere dönüştürüldüklerini söylemektedir. Dargonestiler denizlerin 'gri elfleri'dirler. Dimernesti kuzenlerinden daha fazla uygarlaşmışlardır. Dargonesti elfleri Ayların Sözcüsü tarafından yönetilir. Hakların az bilgi olmasına karşın, mavimsi bir derileri, perdeli ayakları ve solungaçları olduğu bilinmektedir. Bu sayede su altında nefes alabilmekte olan Dargonestiler kendilerini yunuslara dönüştürebilmektedirler.

Dimernesti

Dimernestiler hakkında bilinenler Dargonestiler hakkındaki bilgilerden daha da azdır. Sadece birkaç Saga romanında gözükmektedirler. Dimernestiler 'yüksek' deniz elfleridirler. Tüm karakteristik özellikleri Dargonesti kuzenlerine benzer, fakat kendilerini yunus yerine su samuruna dönüştürebilirler. Dimernesti elfleri Denizlerin Sözcüsü tarafından yönetilir.

Lucanesti

Bu elfler Dimernesti elflerinin ana bir koludur. Bir zamanlar Istar'ın güneyindeki bozkırlarında opal madenciliği yapmışlardır. Afet'ten önce Kralrahip tarafından köle edilmiş ve o zamandan sonra da bir daha görülmemişlerdir. Lucanesti elfleri benekli, şanjan bir deriye ve yarısaydam gözkapaklarına (kurbağalar gibi) sahiptirler. Bu kamuflajı (Lucerna'yı) kullanırlarken, elfler su ya da opal damarlarını kolaylıkla fark edebilirler. Kalpatışlarını yavaşlatarak ölü gibi görünebilir ve yumruk yumruğa dövüşte bir çeşit özden dövüş şekli kullanabilirler. (Bilgi için Dorin Brightcurls'e teşekkürler.)

Yarı-Elfler

Yarı-Elfler en çok görülen karışık ırk tipidir. Yarı elfler insan ve elflerin birleşmesinden oluşurlar. Bu olay genellikle bir insanın bir elfe tecavüz etmesi gibi bir olayla gerçekleşir. Çünkü elfler, insanlarla beraber olmayı pek tercih etmezler ama istisnalar da vardır.


Yarı elfler genellikle elflere benzerler. Yarı elflerin de kulakları sivridir fakat elflerinki kadar değil. Yarı elfler, elflerden biraz daha uzundur. Ayrıca yarı elflerin elflerden faklı olarak sakal ve bıyıkları çıkar.


Yarı elfler yaklaşık olarak 160 yıl kadar yaşarlar. Hem insanlar hem de elflerle yakın ilişkiler kurabilirler ama elfler yarı elflere pek sıcak bakmazlar.


Yarı elfler, diğer ilişkilerle yakın ilişkiler kurmaları sebebiyle ve içlerinde elf kanı da taşımalarından dolayı Druid yada Ranger (korucu) sınıfını daha çok tercih ederler.


Yarı elfler savaşma ve meslek konusunda elflerin yeteneklerine (çeviklik gibi) sahip değildir, insanlar gibi de her sınıfta maksimum seviyeye kadar çıkamazlar.

İskandinav ve Kelt mitolojileri kaynaklı periler...

"Alfar" sözcüğü günümüzdeki Elf kavramına benzer yaratıkların bilinen en eski karşılığı. Alfar'ın tanrısal varlıklarla ilişkisi vardır. Tanrı Frey tarafından yönetilen Alfheim'de (Cennet) yaşar ve tanrıların emrinde hareket ederler. İskandinav Elfleri, yüce ruhlu ve ahlaklıdır. Kelt masallarında aynı tür karşımıza Elf ya da peri olarak çıkar. Ölümlülerle ilişkileri, binlerce Kelt masalının konusunu oluşturur. 


Hıristiyanlık sonrası inanışlar Elfleri şeytani yaratıklar gibi görüp, iblisler ve Trollerle karıştırmıştır.

Elflere rastlanan en çarpıcı yerlerden biri de Shakespeare'in eserleridir: Bir Yaz Gecesi Rüyası'nda periler kralı Oberon, periler kraliçesi Titania, Puck, Pearlbosom, Cobweb, Moth ve Mustardseed ve Elflere benzer yaratıklar. Grimm masallarında da Elfler, muhtaçlara yardım eden yabanarısı boyutunda ruhlardır.

Elf Şarkısı Destanı (Bir bölümü)

cehenneme yakın dehlizlerde yaşayanlara inat
güneşin doğuşundaki kasveti sen herkese anlat
ağaç kokusu tadında ekmek su
onuru zerafeti sen onlardan tat. 

çelimsiz narin nazenin
doğaya saygıları dehlizden derin
dağa taşa sığmazsın 

o ağaçlar senin evin.

Bakınız - Kaybolan Tanrı
Mitolojide Elfler Mitolojide Elfler ParanormalTR Elf Nedir? Mitolojide Elfler Elf, aslen İskandinavya ve İngiltere mitolojisinde yer alan ve doğan peri halkı. Özellikleri; katledilmedikç... 4.5 5

Hiç yorum yok:

Copyright © Paranormal Olaylar. All Rights Reserved