Baykuş Sembolü

 


Baykuş; bilgelik, gizem, formlar arası geçiş, mesajlar, istihbarat, mistisizm, koruma ve sırlar ile ilişkilidir. Baykuş gecenin yaratığıdır. Gecede, zaman eğilimlerine özgü felsefi anlamlar vardır. Çünkü gece yaratıklarının sembolizmine dikkat etmek önemlidir.

Daha geniş bir açıklama için baykuş, geceye ilişkin temalarla ilgilidir; düşler, gölgeler, ahiret, gizli bilgi ve psişik farkındalıktır. Baykuş bilgelik ve karanlıkla ilgili iki ana sembolle gösterilir. Karanlıkla ilgili; kötülük ve ölüm vardır. Ayrıca sembolik olarak basiretin bağlanması, astral projeksiyon ve maji ile ilişkilidir. Çoğu zaman büyücüler ve cadılar majikal uygulamalarına baykuş figürleri çizerlerdi.

Algıyı temsil ederek etrafında gece için neler olduğunu görebilme yeteneğini taşırdı. Baykuş: tıp, psikoloji, okült konularda, içgüdüleri ve basiretle ile ilgilidir. Bundan başka, mistik bilgelik ve ayın güçlerinin kadim bilgeliğini taşıyan kuştur.

Rüyalar aracılığı ile mesajlar getirir. Baykuş bir formdan diğerine geçmiş ruhların bekçisi olarak onurlandırıldı. Genellikle efsanelere göre; yeraltı ruhlarına baykuşlar eşlik ederek yol gösterdiğine inanılırdı. Baykuşun sembolik anlamlarının farkında olmak, bu büyüleyici yaratıklar ile bağlanmak ve aynı zamanda baykuşun bilgeliğini öğrenmek gerekir. Batı kültüründe genellikle baykuşlar bilgelik ile ilişkilendirilir. Antik Yunanistan’ da Athena Tanrıçası bilgeliği temsil ederdi ve baykuş sembolü vardı. Baykuş, Yunan tanrıçası Athena için kutsal bir anlam taşır.

Yunan kültünde; Athene Kelt topluluğundaki gibi bu gizemli kuşların niteliklerine inanıyordu. Baykuşlar bilinen ünlü kültler için kutsal bir hayvan olduğuna inanıyorlardı. Modern İskoç ve Gal dilinde, baykuş, yalnız kelimesinin etimolojik özelliği ile ölüm ve karanlığın olumsuz çağrışımlarını taşır.

Roma dönemlerinde Baykuş doğurganlık ile ilgili bir Kelt tanrıçası ile bağlantılı olmuştur. Bazı Romen para birimleri üzerinde statü güç sembolü olarak tasvir edilmiştir. Zeka, öğrenme ve zenginlik konularını temsil eder. Eski Mısır, Kelt, ve Hindu kültürlerinde baykuşun sembolik anlamı; alt dünya ve korunmayı belirtir. Baykuş ruhların gecenin karanlığında ve kahin hükümdarı olurdu. Eski toplumlarda ve günümüze kadar yaygın olan bir inançta baykuş ölümünün uğursuz olacağı hakkındadır. Baykuşların eski Kelt kültlerinde daha belirgin bir rol oynadığına inanılıyor.

Amerikan yerlilerinde baykuş, bilgelik, öngörü ve kutsal bilginin bekçisi olarak anlamlandırılır. Geceleri görmek baykuşun özelliklerinden olduğu için bu yetenek Amerikan yerlileri arasında efsane olmuştur ve bu özellik törenler sırasında çağrılan ruhlardan gizli bilgilerin öğrenilip kehanette bulunmak için gerekli olduğuna inanırlardı. Bundan başka; Amerika kültüründe özellikle Sal-Aztek kabilesinde, büyücülük tabuları ve diğer kötülükler ile ilişkili olarak baykuş sembol edilirdi. Aztekler ve Maya kabilelerinde, baykuş ölüm ve yıkımın sembolüydü.

Örneğin Aztek Tanrısı Mictlantecuhtli baykuş ile tasvir edilirdi. Meksika halkının sıklıkla kullandığı eski bir deyim vardır: ‘’Cuando el Tecolote canta, el indio muere , baykuş öttüğü zaman fakir ölür". Mayaların kutsal kitabı Popol Vuh metinlerinde, baykuşları, haberciler olarak tasvir etmişlerdir.

Mayaların kutsal kitaplarında da adı geçen Xilbalba’ ya (yeraltı dünyası) baykuş elçiler göndererek karanlık güçlerden haberler getirdiklerine inanılırdı. Benzer şekilde, Batı Afrika ve Avustralyalı Aborjin kültürlerinde büyücüleri tanıyan mistikler ve tıp insanları, sırları öğrenmek için bir haberci olarak baykuşları izlerlerdi. Batı ve Orta Avrupa'da Orta çağ ‘da baykuşların, aslında cadılar ve kılık değiştirmiş sihirbazlar olduğu kabul edilirdi. Bu gün için baykuş bir cadının tanıdık ve eşsiz, iletim sel bağ aracılığı ile manevi şekilde kişiye bağlı bir hayvan ruhu olarak kabul edilir.

Afrika; baykuşun ölümün habercisi olduğuna inanılıyordu. Bir baykuş görüldüğü zaman ve ötüşü duyulduğunda birisinin öleceğine inanılır. Genel olarak baykuş, kötü şans, sağlık veya ölüm habercisi olarak görülüyordu. Bu inanç bugün bile yaygındır. Orta doğu Arap inanışında, baykuşlar için kötü olayların alametlerini taşıdıklarına inanırlardı.
Baykuş Sembolü Baykuş Sembolü ParanormalTR Baykuş; bilgelik, gizem, formlar arası geçiş, mesajlar, istihbarat, mistisizm, koruma ve sırlar ile ilişkilidir. Baykuş gecenin yaratığıdı... 4.5 5

Hiç yorum yok:

Copyright © Paranormal Olaylar. All Rights Reserved