Prekognitif Rüyalar

 


Parapsikologların prekognitif rüya deneylerine Duke Üniversite?sindeki Parapsikoloji Laboratuvarı?nda Dr Louisa Rhine tarafından yapılan deneyler ve Atlanta?da psikolog Dr David Ryback tarafından sürdürülen deneyler örnek olarak gösterilebilir.

Dr David Ryback 433 üniversite öğrencisi üzerinde yaptığı prekognitif rüya deneylerinde deneklerden % 88?inin rüyalarının gerçekleştiğini saptamıştır Prekognisyon, yani geleceği görme fenomenini laboratuvar koşullarında deneysel olarak inceleyip sonuçları sınıflandıran
parapsikologlar fenomenin gerçekliğini kabul etmekle birlikte, fenomenin nasıl oluştuğu ve nedeni konusuna bir açıklama getirememektedirler Parapsikolojik araştırmalara göre, prekognisyon medyumluğunun kapsamındaki fenomenlerin oluşma biçimleri içinde, % 60-70'ini haberci rüyalar, % 30-40'ını ise uyanıkken kendiliğinden görülen vizyonlar, işitsel halüsinasyonlar, aniden zihinde çakan düşünceler, trans sırasında alınan duyumlar veya bilme duygusu biçiminde ortaya çıkan medyumluk oluşturmaktadır 


Kimi parapsikologlar prekognitif rüyaları bireysel olan ve olmayan şeklinde iki ana grupta ele alırlar Bireysel olmayan genel kehanet rüyaları rüyayı gören kişinin özel yaşamıyla ilgili olmayıp, gelecekteki, toplumu ilgilendiren bir olay hakkındaki rüyalardır Parapsikolojik istatistikler prekognitif duyumların büyük kısmının genellikle ilk 48 saat içinde olacak olaylara ilişkin olduğunu göstermektedir Aylar veya yıllar sonra olacak olaylara ilişkin prekognisyonların sayısı çok azdır

Yine parapsikolojik istatistiklere göre, prekognisyon fenomenlerinin % 80'lik kısmında, fenomene konu olan kişiler ile prekognitif duyumu alan kişi arasında duygusal bir bağ (eş, aile bireyi, dost vs) olduğu görülmüştür Bu bağın mevcut olmadığı % 20'lik kısım ise genellikle büyük, önemli felaketlere (uçak düşmesi, deprem, önemli birine suikast girişimi vs) ilişkin duyumlardır ...
Prekognitif Rüyalar Prekognitif Rüyalar ParanormalTR Parapsikologların prekognitif rüya deneylerine Duke Üniversite?sindeki Parapsikoloji Laboratuvarı?nda Dr Louisa Rhine tarafından yapılan den... 4.5 5

Hiç yorum yok:

Copyright © Paranormal Olaylar. All Rights Reserved