Tüylü Yılan Kültü ve Marduk

 


Orta Amerika'da, bin yıllar boyunca yan yana ve iç içe yaşamalarına rağmen hem etnik olarak hem de sahip oldukları kültür açısından birbirinden farklı iki ana grup tanımlıyor uzmanlar. Bunlardan biri, 'Tüylü Yılan' kültü adını alıyor ve Venüs tapınımını içeren bir rahip geleneğini sürdürüyor. Venüs'le özdeşleştirdikleri tanrıları, farklı dillerde farklı adlar alıyor ama hepsinde bu adın anlamı, 'tüylü yılan': Mayalar Kukulkan, Azteklerse Quetzalcoatl adıyla anıyorlar, göklerdeki temsilcisi Venüs olan tanrılarını.

Diğer ana grupsa, 'Jaguar Kültü' olarak anılıyor ve Maya dilinde Hunrakan, Aztek dilindeyse Tezcatlipoca olarak bilinen bir tanrıyı merkezine yerleştiren, oldukça eski bir tapınak geleneğine sahip.

Orta Amerika mitlerine göre, Tüylü Yılan, yani Venüs, uzak bir geçmişte, karanlık göklerin derinliklerinden gelen yabancı bir tanrısal güçle göksel bir savaş yaşıyor. Bu savaşın sonundaki geçici yenilgiyle ortadan kaybolan tanrısal güç, meydanı 'Jaguar' olarak anılan diğer tanrıya bırakıyor bir süre için. Neden sonra Jaguar, kuzey göklerinde ortadan kaybolduğunda da, yetki ve güç yeniden Tüylü Yılan'ın eline geçiyor, Venüs şafak göklerinde sabah yıldızı olarak parlamaya devam ediyor. Bu kritik karşılaşma ve 'göksel savaş'ta, taraflardan birinin göksel temsilcisinin Venüs olduğunu biliyoruz. Ama onu geçici bir yenilgiye uğratan, uzaklardan gelip göklere hükmeden diğer 'yabancı tanrı'nın göksel kimliği, bir hayli gölgede kalmış. Yalnızca, uzaklaşırken kaybolup gittiği kuzey göklerinde yer alan Büyük Ayı takım yıldızının kepçesi, onun 'göksel vekili' olarak kabul ediliyor. Ve oldukça ilginç biçimde, Maya ve Olmek kültürlerinde de 'kepçe' olarak bilinen takımyıldız, 'Yedi Bilge' adıyla anılıyor: Tıpkı Hint ve Pers kültürlerinde olduğu gibi. Bir başka deyişle, Hint rahip geleneğinde 'Saptarshi' adlı 3600 yıllık döngünün temsilcisi olan 'Yedi Bilge' takımyıldızı, Orta Amerika kültürlerinde de 'uzaklardan gelen ve göksel tahtı gasp eden' yabancı göksel gücü simgeliyor. Yine 7 rakamıyla bağlantılı bir ortak noktayla karşılaşıyoruz. Burada 7'nin hikmeti, kepçenin yedi yıldızı mıdır yalnızca, yoksa beş dünya çağının toplam süresi olan 25.627 yılın, Marduk için öngördüğümüz 3661 yıllık yörünge süresinin tam 7 katı olmasının da belirleyici bir etkisi var mıdır?

Kaynak: Burak Eldem


Bakınız - Eleusis Gizemleri
Tüylü Yılan Kültü ve Marduk Tüylü Yılan Kültü ve Marduk ParanormalTR Orta Amerika'da, bin yıllar boyunca yan yana ve iç içe yaşamalarına rağmen hem etnik olarak hem de sahip oldukları kültür açısından birb... 4.5 5

Hiç yorum yok:

Copyright © Paranormal Olaylar. All Rights Reserved