Psişik Yetenekler

 


Psişik yetenek Metapsişiğin ve Parapsikoloji’nin araştırma alanında bulunan, insanın paranormal (normal dışı, normal ötesi) denilen, bilinen fizikokimyasal yasalarla açıklanamayan psişik fenomenlerde söz konusu olan yeteneklerini ifade etmek üzere kullanılan bir terimdir. Paranormal yetenek terimiyle eşanlamlıdır.

Parapsikologlar bu yetenekleri ESP (Duyular-dışı algılama) ve PK (Psikokinezi) paranormal yetenekleri adı altında, Metapsişikçiler ise zihinsel medyumluk ve fiziksel medyumluk yetenekleri adı altında iki grupta ele alırlar.

Psişik Yeteneklerden başlıcaları Metapsişikteki adlarıyla şunlardır: 


Durugörü, duruişiti, telekinezi, psikometri, telepati, düşünce okuma, prekognisyon (prekognititif duyarlık), postkognisyon (postkognitif duyarlık), kriptoskopi, duyarlığın dışarılaşması, ideoplasti, dermooptik.
Psişik Yetenekler Psişik Yetenekler ParanormalTR Psişik yetenek Metapsişiğin ve Parapsikoloji ’nin araştırma alanında bulunan, insanın paranormal (normal dışı, normal ötesi) denilen, biline... 4.5 5

Hiç yorum yok:

Copyright © Paranormal Olaylar. All Rights Reserved