Alcatraz Adası Hayaletleri

San Francisco Körfezi'nde sahile 2,4 km uzaklıkta 9 hektar alana yayılmış olan Alcatraz Adası, ABD'nin en ünlü hapishanelerinden biri olma özelliğini taşıdı. Bir zamanlar dünyanın en sıkı güvenliğine sahip, Al Capone, Doc Barker, makineli tüfek George Kelly, Alkatraz Kuşçusu olarak bilinen Robert Franklin Stroud, Bonnie ve Clyde ikilisinin şoförü Floyd Hamilton ve Alvin Karpis gibi ünlü suçluları barındırmış bu hapishane San Fransisco Körfezi'nde ki adada bulunuyor.

Ayyavazhi İnancı

Ayyavazhi (Tanrı'nın Yolu) 19 yy. Güney Hindistan'da ortaya çıkmış Dharmatik inanç sistemidir. Çeşitli yayınlar, hükümet raporları ve akademik araştırmalar bunun bağımsız monistik din olduğunu belirtiler. Hindistan sayımlarında bu dinin takipçilerinin büyük bir çoğunluğu Hindu olduklarını söylediler. Ayyavazhi, aynı zaman Hindu mezhebidir.

Harut ve Marut

Harut ve Marut, Zerdüştlükte ve Kur'an'da ismi geçen iki melek. Marduk ile Marut arasında

Bazı araştırmacılar Hârût ve Mârût'u, ilk defa Zerdüştîliğin dinî metinlerinde (Avesta) geçen Haurvatât ve Ameretât ile aynı saymaktadır. Avesta'da dişi varlıklar olarak kabul edilen Haurvatât suların, Ameretât (tevratta merodach veya Marduk) ise bitkilerin koruyucusudur.

Talihin Yedi Şanslı Tanrısı - Japon Mitolojisi

Talihin Yedi Şanslı Tanrısı veya Yedi Şanslı Tanrı, Şinto dininde iyi talihin yedi tanrısıdır, Japon mitolojisinde ve folklorunda da. Oymalara ve diğer temsillere sık sık konu olurlar.

Gelenkesel olarak, hepsi ayrı konularla ilgilidir:

Kaderin Kırmızı İpliği

Kaderin Kırmızı İpliği, Uzak Doğu inançları ve mitolojilerinde geçen bir imgedir. Çin kaynaklı ilgili efsanelere göre tanrı(lar) birbirinin kısmeti olan kişilerin ayak bileklerini kırmızı bir iplikle bağlar, kişi eninde sonunda kısmeti olan ve bu kırmızı iplikle bağlı olduğu şahısla evlenir. Japon efsanelerinde genelde kırmızılı ipliğin ayak bileği yerine sonunda birlikte olacak çiftlerin serçe parmaklarına dolandığına inanılır.