Kütüklü Tekke Efsanesi

 


Bolu gölünün batısında, yani Sünnetçiköyün 5-6 km doğusunda Kütüklü Tekke diye anılık bir tekke vardır. Bu tekke bir zaman çok zenginmiş. Herkes oraya gider kurbanlar keser, hatta biz bile gittik oraya, çocukluğumuzda kurban kesmeye.

Bu tekkenin eskilerden üç yüz dönüm kadar ormanı varmış. Bu ormandan kimse hiç bir dal, bir çırpı bir yaprak dahi koparmaz mış. Çok ta arıları varmış. Beş yüz, bin kovan kadar arılan varmış.

Hırsızlar bir gece demişler: Gidelim, şurada çok bal vardır, çalalım. Birkaç kovan arıdan ballarını çıkaralım. İki arkadaş gitmişler, iki hırsız, almışlar iki tane arı, götürmüşler, yürümüşler… yürümüşler… yürümüşler. Bakmışlar Tekke yanlarında. Ha biraz ta yürüyelim. Yürümüşler, yürümüşler, saatlerce yürümüşler adamlar, dönmüşler, bir de baksınlar gene tekke yanlarında?., yürümüşler, yürümüşler üçüncü defa, sabah yakınmış neredeyse, bakmışlar gene tekkenin yanında. “Yahu” demişler “Bu tekke Baba bizi salmayacak. Biz arılan bırakmadan gidemeyiz. Bırakalım Bakalım da o zaman ne yapacak?” Arılan dönmüşler, yerlerine koymuşlar, onda sonra yavaş yavaş çıkmış gitmişler. Sabah olmuş.

Kütüklü Tekke ile ilgili bir başka efsane de şu: “Gereviz’den yani tekkenin en yakın köylerinde bir Rumun biri, gitmiş, Tekkenin içinde bir mezar var tabi, Demiş: “Şu mezarı ben kazayım da bunun içinde para vardır. Kazmışlar, kazmışlar, bir iki boy kazmışlar, para çıkmamış. Fakat tekkenin eşik taşı varmış, mermerden yapılmış, dört köşe, gayet güzel bir taş. Taş hoşuna gitmiş Rumun birisinin. “Alayım bunu bari” demiş “Gideyim hayvan damına, hayvan alnına koyayım bunu eşik taşı yapayım” almış götürmüş evine adam, koymuş dama, eşik taşı yapmış. Fakat o akşam yatmış. Rüyasında onun bütün gece durmadan “Taşı yerine götür, ölecen” diye dermiş. Tekke Baba velhasıl Rum bütün gece sıkıntıdan uyuyamamış. Ertesi günü işine gitmiş. Ama o gördüğü rüya aklından hiç çıkmamış.

Akşam gene olmuş, yatmış yatağa, gene sıkıntı almış, bir türlü uyuyamazmış. İlle “Taşı yerine götür” diye Kütüklü Tekke Baba söylermiş rüyasında. Sabah olmuş ikinci geceyi de hiç uyumadan geçirmiş. Bütün gece onu düşünmüş. Demiş: “Bu akşam da onu görürsem bakalım ne yapacam.” Üçüncü akşam da yatmış, gene bütün gece “Taşı yerine götür.i.. Taşı yerine götür”. Bütün gece gene söylenmiş sıkıntıdan. Rum bütün gece hiç uyuyamamış. Ertesi günü kalkmış İskeçe’ye doktora gitmiş, doktor bakmış, demiş: “Sen bi kötülük mü yaptın ne varsa aklında karik o vaadini yerine getir.” O da doktora anlatmış. Doktor demiş: “Sen taşı al yerine götür yoksa başka türlü uyuyamazsın.” Rum dönmüş doktordan, gelmiş köyüne. Almış taşı, götürmüş tekkeden çıkardığı yere. Daha âlâ daha güzel koymuş ve mezarı da biraz öteberi gömmüş.

Fakat bugünkü tekke tabi eskisine nazaran harabe durumda. Tekke denecek yanı yok yani.
Kütüklü Tekke Efsanesi Kütüklü Tekke Efsanesi ParanormalTR Kütüklü Tekke Efsanesi hakkında bilgi... Bolu gölünün batısında, yani Sünnetçiköyün 5-6 km doğusunda Kütüklü Tekke diye anılık bir tekke vardır. Bu tekke bir zaman çok zenginmiş. He... 4.5 5

Hiç yorum yok:

Copyright © Paranormal Olaylar. All Rights Reserved