Andrew Jackson Davis ve Kehanetleri

 


1826 - 1910 yılları arasında yaşamış ABD'li durugörü ve duruişiti medyumu, ruhsal şifacı kimilerine göre ABD'deki spiritualizmin temellerini atan kişi.''Poughkeepsi kahini olarakta tanınan Davis'in öğretisinin temeli 1845-1847 yılları arasında trans halinde yaptığı 157 konuşma oluşturur ki tebliğ olarak nitelendirilen bu konuşmalar Doğanın Prensibleri (Principles of Nature) adıyla 1847 yılında yayınlanmıştır.

800 sayfalık bu kitaptaki öğreti, kimilerince E.Swedenborg'un kozmoloji anlayışı ile sonraları Karl Marx'ı etkileyecek olan Charles Fourier'in (1772-1837) kominal yaşam ve üretim tezlerinin bir sentezi olarak yorumlanır. Kitapta yer alan bir taraf maddi bedende, diğer taraf yüksek planların birinci olduğu halde ruhların birbiriyle temasa geçmesi mümkündür ifadesiyle. Davis'in 1848 yılında Fox kardeşler ile başlayacak olan spiritüalizm doğuşuna ilişkin kehanette bulunduğu ileri sürülür.

1840 - 1850'li yıllarda Davis arkadaşları tarafından yayınlanan The Univercoelum Adlı gazetede yer alan yazılar,spiritualizmin ABD'de yayınlanmasında önemli işlevler görmüştür.Öte yandan kimileri Davisin kitabındaki ''Beşeri cinsler arasında mutlak bir eşitlik vardır'' Temasını işleyen anlatımlarından ötürü ilk kadın hakları savunucularından biri olarak kabul edilir.Davis spiritualiz hareketinin yönlendirici önçülerinden biri olmasına karşın,dinsel doğmalara karşı çıktığı için spiritualizmi dinsel bir çerçeve içinde benimsemeyenlerce yeterli ilği görmemiştir
Andrew Jackson Davis ve Kehanetleri Andrew Jackson Davis ve Kehanetleri ParanormalTR Andrew Jackson Davis Kimdir, Andrew Jackson Davis Kehanetleri ve hakkında bilgi... 1826 - 1910 yılları arasında yaşamış ABD'li durugörü ve duruişiti medyumu, ruhsal şifacı kimilerine göre ABD'deki spiritualizm i... 4.5 5

Hiç yorum yok:

Copyright © Paranormal Olaylar. All Rights Reserved