Demateryalizasyon Nedir?

 


Demateryalizasyon, sözcük anlamıyla maddilikten çıkma, madde niteliklerinin yitirilmesi anlamına gelmekte olup, Spiritüalizm’de “ruhun etkisiyle fiziksel bir oluşumun beş duyu ile algılanamaz duruma dönüşmesi” olarak tanımlanır.

Terim spiritüalistlerce genellikle şu iki fenomeni belirtmek üzere kullanılır: Medyumdan çıkan ektoplazmanın duyularla algılanabilir duruma gelmesinden (materyalizasyonundan) sonra, tekrar algılanamaz duruma gelmesi. Kimi fiziksel medyumluk deneylerinde rastlanan, medyumun vücudunun tümünün veya bir bölümünün geçici olarak maddi özelliklerini kaybetmesi, ortadan kaybolması.

Ortadan kaybolan şeyin herhangi bir eşya olması durumunda fenomen aspor (asport) adını alır. Kaybolan eşyaların kimi zaman başka yerlerde ortaya çıktıkları ileri sürülür.
Demateryalizasyon Nedir? Demateryalizasyon Nedir? ParanormalTR Demateryalizasyon , sözcük anlamıyla maddilikten çıkma, madde niteliklerinin yitirilmesi anlamına gelmekte olup, Spiritüalizm’de “ruhun etki... 4.5 5

Hiç yorum yok:

Copyright © Paranormal Olaylar. All Rights Reserved