Ektoplazma Nedir ?

 


Ektoplazma Medyumların vücutlarının deliklerinden dışarı taşan ve bazı yerlerde teleplasmik adı verilen Hayaletlerin veya ruhsal varlıkların maddeleşmelerinde kullandıkları yarı saydam son derece hafif ve volatil bir maddedir.

Ektoplazmik maddeleşmede şekil tam olarak meydana gelir ve netleşir devamlılığı fazla sürmez on beş saniye ile on dakika arasındadır. Maddeleşme tam olursa herhangi bir kimse bir yakını veya dostunu tanıyabilir bu görüntünün bir insandan farkı yoktur eti kemiği olan kalbi çarpan sizinle konuşabilen onu tutabileceğiniz hareket edebilen bir canlı varlıktır. Muhtelif şekilde giyinmiş olabilir (medyumunkinden hiç alakası olmayan giysiler..)
Trans altındaki suje ajitasyon halinde olduğundan el ve kolları bağlanmış bir vaziyettedir. Bu arada ağız ve burun deliklerinden ektoplazma Dışarı doğru çıkmakta ve yavaş yavaş bir ruhsal varlığın şeklini veya aport neticesi beliren bir objenin şeklini alacaktır. Sağ tarafta da yine
Medyumun göbek deliğinden dışarı ektoplazma yayılmaktadir..

Bu varlık medyumdan çıkan bir saydam madde olan ektoplazma dan meydana gelir müstakil hareket edebilir fakat her zaman medyuma bir ince bağla ilişkidedir. Bu doğan çocukları annelere bağlayan göbek bağına benzer. Bu Ektoplazma iz bırakabilir ve kalıbı çıkarıla bilinir. Bu meydana gelen şeylerin muhafazası da mümkündür. Bir saç parçası elbiseden bir parça vs... ancak bunlar Varlık yok olduğu zaman eriyip kaybolmaktadırlar. 


Varlık içinden var olduğu medyumdan cins , boy saç rengi parmak izleri gibi şeylerde ayrılır. Celse sona erince varlık medyumun içine girer ve onun içinde eriyor gibi olur. Eğer celse sırasında varlığın üzerine bir işaret konursa mesela bir eline işaret yapılırsa bu işaret celse sonunda medyumda da görülecektir ancak aynı yerde olmayacaktır. 


Varlık netleştikçe içinden çıktığı medyumun saydamlaştığını görürüz hatta celseden evvel medyum tartılırsa varlığın maddeleşmesi sonucunda medyum varlığın ağırlığı kadar kilo kaybeder yani medyumla maddeleşen varlığın kilosu toplamı medyumun celseden evvelki ağılığına eşittir, buda medyumla maddeleşen varlık arasında çok yakın bir birliktelik olduğunu göstermektedir.


Yukarıdaki detaylar Maddeleşen Varlığın hakiki bir canlıdan farkı olmadığını gösteriyor...

Bir Seans esnasında Medyumun çıkardığı ektoplazma materyalleşmiş ve ortaya bir Canlı gibi hareket eden varlık çıkmış...

Daha evvel de izah ettiğimiz gibi ölen bir yaratığın öte alemdeyken bizim yaşadığımız dünyadan farklı boyutta ve frekanstaki bir mekâna gittiği için ve maddesel bedenini bu dünyada bıraktığı onun yerine enerjiden meydana gelen bir yaratık haline geldiğinden bizlerin onu görmesi imkânsızlaşır. Buna karşı tekrar bize görünebilmek için bu evrene ait olan bir kalıba girmesi gerekmektedir eğer dünyaya gelişi beli bir süre sürecek ve burada yaşayacaksa o takdirde bir kadının rahminden doğar ( enkarne olur) ancak bu kısa süreli geçici bir geliş ise o zaman onun gelmesine vesile olan medyumu bir kanal olarak kullanır ve onun vücudundan kendisini göstermek için gerekli beden maddelerinden mamul ince ve seyyal haldeki Ektoplazma yı kullanarak maddeleşir.

Ektoplazmanın 1 cm kare sinin ağırlığı # ( 0,101 gr.) civarındadır.Kokusu olmayan hafif sarımtırak la beyaz arası bir rengi olan içinde çok miktarda Ak yuvarlar bulunan yağlı bir maddedir. % 50 si sudur.Ektoplazma salgılandığında kötü bir koku duyulur bu vücuttan çıktığı deliğin kokusudur.

Bu arada yapılan laboratuar denemelerinde Dr. Von Schrenck Notzing bu Ektpolazmadan meydana gelen varlığı içinde barit solüsyonu bulunan bir kaba üfletmiş ve eriyiğin bulanıklaştığını görmüştür buda nefeste karbon di oksit olduğunu öyleyse görünen ruhta ciğer olduğunu göstermektedir, ayrıca kalp atışları da ve sesleri de tespit edilmiştir. Bir canlı yaratıktan farkı bulunmayan bu maddeleşen varlıkların hakikat olduklarından nasıl şüphe edile bilinir...

Bir Ruh Çağırma toplantısında çağırılan Ruhun ektoplazma olarak yavaş yavaş şekillenip materyalleşmesi...

Halen medyumlarla yapılan celselerde dünyanın muhtelif memleketlerinde Bilhassa Amerika ve İngiltere deki seanslarda bu ruhsal varlıklar dünyadaki yaşadıkları zamanki şekilleriyle dost ve akrabalarına görünmekte onlarla konuşmakta resimleri çekilmekte ve kendilerini muhtelif laboratuar araştırmalarına tabi tutulmalarına izin vermektedirler.
Ektoplazma Nedir ? Ektoplazma Nedir ? ParanormalTR Ektoplazma Medyumların vücutlarının deliklerinden dışarı taşan ve bazı yerlerde teleplasmik adı verilen Hayaletlerin veya ruhsal varlıkların... 4.5 5

Hiç yorum yok:

Copyright © Paranormal Olaylar. All Rights Reserved