Mitolojide Mevsimler

 


İlkbahar ve yaz mevsiminde tarlalarda görülen verimlilik ve canlılık sonbahar gelince biter. Ekinler ölmüş ve güneşin gücü azalmıştır. Sonbahar mevsimi mitolojilerde kahramanın veya tanrının ölümünü simgeler. Aynı zamanda ana tanrıçanın yok edici gücü de etkisini gösterir.
İsa’dan yüzyıllar önce Anadolu’da insanlar Mitraizme inanıyorlardı. Kendisi de bir boğa olan güneş tanrısı Mitra, bir boğayı kurban etmiştir. Bu durumda Mitra, hem ölen hem de öldürendir.

Bu nedenle Mitraizmde kurban kesme büyük önem taşır. Zira kurban, mevsimlerde olduğu gibi bir değişimi simgelemektedir. Bereketi arttırır,insan ruhunu arıtır.Kurban edilen boğa acı çeker,tanrı bile ondan gözlerini kaçırmak zorunda kalır. Ama yeni kurban edilmiş hayvanın çeşitli parçalarından yenilenmiş bir evren doğar.

Dünya üzerindeki yaşam ve ölüm çevrimi, İskandinav tanrılarına bir ayrıcalık tanımaz. Onlar da egemenliklerinin sonunda canavarlar tarafından öldürülür. Tanrıların sonu,kuzey kışlarının başlangıcını simgeler. Ama oğulları, tanrıların öcünü alırlar. Tanrı Odin kurt Fenris tarafından parçalanmıştır. Odin’in oğlu kurt Fenris’i öldürür. Böylece yeryüzü ağacı Yggdrasil’den yeni bir kuşak türer.


Aktaion bir geyik avladığı sırada nedimeleriyle birlikte yıkanan Artemis’i görür. Artemis çok öfkelenir. Aktaion’u bir geyiğe dönüştürür. Sonra onu köpeklerine parçalatır. Bu öykü görünüşte bir kadına duyulan şehvetin cezalandırılması gibidir. Ancak geyik kutsal bir hayvandır. Aslında Aktaion’n parçalanışı, gelecek hasadı bereketli kılmak için bir kurban verilmesini simgeler.

Zeus,Persephone’nin hem babası hem de dayısıdır. Persephone’yi yer altı dünyasının kralı olan kardeşi Hades’le evlendirmeye söz vermiştir. Ancak Persephone’in annesi Demeter’in bundan haberi yoktur. Persephone bir gün kırlarda çiçek toplarken ansızın toprak yarılır ve Hades Persephone’yi kaçırır.Kızının kaçırıldığını öğrenen bereket tanrıçası Demeter, Zeus’a kızar ve Olympos’u terk eder.Böylece yeryüzü hiçbir bitkinin yetişmediği kıraç bir yer olur, toprağın bereketi kalmaz. Kıtlık başlar. Bunun üzerine Zeus, Persephone’yi geri getirmesi için Hermes’i yollar. Hades buna razı olur. Ama Persephone’ye büyülü bir nar yedirmiş ve onu kendine bağlamıştır.Zeus bu duruma bir çözüm üretir. Persephone çiçek ve meyve mevsimini annesinin yanında geçirecek,yılın geri kalan bölümünde kocası Hades ile birlikte yeraltında olacaktır.

Bereket ve ölümü mevsimlerle birlikte niteleyen bu mitte yeraltında yaşayan Persephone toprağa gömülmüş tohumu simgelemektedir. Persephone’nin annesine kavuşması ise insan ve hayvanları besleyen tohumun büyümesidir. Bu olayın devamını sağlamak ve Demeter’i hoşnut etmek için her yıl şenlikler düzenlenirdi.

Mitler mevsimlerin birbirini izlemesini açıklar.Bunun yanısıra güneşin doğuş ve batışını açıklayan mitler de vardır. Hatta bir avın evrelerini niteleyen örnekler bile görülür. Hint-Avrupa mitlerinde güneşin yörüngesi bir at ve araba olarak ele alınır. Hindu güneş tanrısı Surya gökyüzünü ateşten bir araba ile dolaşır. Kuzey ülkelerine ait bir mit, Güneş ve Ay’ın hareketini,onların kızgın kurtlar tarafından kovalandığı biçiminde yorumlar.

Hindistan’da ay,tanrıların içinden ölümsüzlük iksiri Amrita’yı içtikleri çanaktır. Ay tutulmaları canavar Rahu yüzündendir. Tanrılar süt okyanuslarını yayıkla döverek ilk iksiri elde ettikleri sırada Rahu bu iksirden ilk yudumu çalmıştır. Vişnu hemen onun başını kesmiş ama bu baş hırsla Ay’ı izlemiştir.Rahu Ay’ı tutmayı başardığında Ay tutulur. Ama midesi olmadığı için Ay yeniden ortaya çıkar ve yeni bir kovalamaca başlar.

Kaynak: The Joy of Knowledge Encyclopaedia


Bakınız - Zuni Mitolojisi
Mitolojide Mevsimler Mitolojide Mevsimler ParanormalTR İlkbahar ve yaz mevsiminde tarlalarda görülen verimlilik ve canlılık sonbahar gelince biter. Ekinler ölmüş ve güneşin gücü azalmıştır. Sonba... 4.5 5

Hiç yorum yok:

Copyright © Paranormal Olaylar. All Rights Reserved