Rüya Sembolizmi

 


Bu insanlar birtakım sezgiler, bilgiler almaya çalışmışlar, savaşların durumları, krallığın durumları vs tarzında tamamen maddesel huzur için bilgiler elde etmeye çalışmışlardır Eski Yunanda da vardı bu, hatta Homeros yalancı ve uyarıcı rüyalar tarzında bir ayrım yapar: İki kapı gösterir, biri boynuzdan biri fildişinden yapılmıştır Boynuzdan yapılan yalancı rüyaların kapısı, fildişinden yapılan uyarıcı ve hakiki rüyaların kapısıdır vs

Rüyalardaki sembolleri ele almakta çok büyük fayda var

Bunlar bizim için daha önemli Neden dünyanın her yerinde, Alaskadan Yeni Gineye, Yeni Gineden Batı Afrikaya, Orta Asyadan Avrupanın ortasına kadar her yerde insanların rüyalarında tekrarlanan bazı semboller var Her yerde bunlar tekrarlanıyor, yani aynı sembol kullanılıyor Bu da tabi çok önemli bir araştırma konusu Mesela ünlü Jung'un kolektif şuuraltı meselesi belki bazı konularda buna bir izah getiriyor gibi görünüyor ama mesele o değildir Yine görünenin arkasındaki görünmeyene bir atıfta bulunursak, onu görmeye çalışırsak bu sembolleşme, bu kod sistemi doğrudan doğruya yine ruhsal planlarla alakalı bir iletişimin otantikliğini ifade etmek için ortaya çıkan durumlardır Biz bunları böyle anlıyoruz...
Rüya Sembolizmi Rüya Sembolizmi ParanormalTR Bu insanlar birtakım sezgiler, bilgiler almaya çalışmışlar, savaşların durumları, krallığın durumları vs tarzında tamamen maddesel huzur içi... 4.5 5

Hiç yorum yok:

Copyright © Paranormal Olaylar. All Rights Reserved