İzlanda Tezleri Nedir?

 


1977 Kasım’ında İzlanda’nın başkenti Reykjavik’te yapılan Uluslararası Parapsikoloji Kongresi sonrasında yayımlanan, bu kongreye ait metinlere verilen ad. İzlanda tezleri adı verilen, kongreye katılan bilim adamlarının sunduğu rapor ve verilerden oluşan, DDA ve PK teorilerini destekler nitelikteki bu metinlerin bilimsel değerleri 1973 yılı Nobel fizik ödülü sahibi Brian Josephson tarafından da onaylanmıştır. Çoğu araştırmacı İzlanda kongresi’ni, “parapsikolojinin en tarihi an”ı olarak nitelendirir.

İzlanda tezleri, “klasik zihniyetli” bilim otoritelerince görmezlikten gelinen, üç araştırma alanını kapsamaktaydı. 
1- Fiziksel sinyallerin hemen hemen sıfır düzeyine düşürüldüğü koşullar altındaki insanların uzaktan enformasyon edinmelerine ilişkin deneysel çalışma alanı.
2- Enerji aktarımının hemen hemen sıfır düzeyine düşürüldüğü koşullar altında insanın uzaktan eylemde bulunmasına ilişkin çalışma alanı.
3- Uzaktan görme ve metal bükme etkilerine ilişkin donelerin, çağdaş fizik dahilinde teorik olarak analiz edilme alanı.
İzlanda Tezleri Nedir? İzlanda Tezleri Nedir? ParanormalTR 1977 Kasım’ında İzlanda’nın başkenti Reykjavik’te yapılan Uluslararası Parapsikoloji Kongresi sonrasında yayımlanan, bu kongreye ait metinle... 4.5 5

Hiç yorum yok:

Copyright © Paranormal Olaylar. All Rights Reserved