Elongasyon Nedir?

 


Bir fiziksel medyomluk seansı sırasında, medyomun vücudunun veya kol, bacak gibi organlarının uzaması fenomenine verilen ad.

En ünlü elongasyon medyumu Daniel Dunglas Home’dur. Yaklaşık elli kişinin katıldığı bir seans sırasında, Home’un boyunun 25 cm. uzadığı saptanmıştır. Elongasyon fenomenini ortaya koyan bir diğer ünlü medyum Eusapio Palladino’dur.
Elongasyon Nedir? Elongasyon Nedir? ParanormalTR Bir fiziksel medyomluk seansı sırasında, medyomun vücudunun veya kol, bacak gibi organlarının uzaması fenomenine verilen ad. En ünlü elong... 4.5 5

Hiç yorum yok:

Copyright © Paranormal Olaylar. All Rights Reserved