İslamiyet ve Rüya

 


İslam âlimlerinden bazıları rüyanın, rüya melekleri tarafından gösterildiğine inanırlar Bunun da insana rüyasında refâkat eden rüya meleklerinin, insan ruhuna refâkat ederek değişik yerlere götürülüp gezdirilmesi şeklinde olduğunu söylerlerBu seyahat sırasında ruhun gördüğü olaylar, akıl veya zihin olarak tabir edilen hafıza tarafından kaydedilir, sonra yeri ve zamanı geldikçe veya uyandıktan sonra bir şekilde hatırlanır

Rüya hakkında hemen herkes bir şeyler söylemiş ve özellikle İslam alimleri, rüya tabircileri ve filozoflara varıncaya kadar herkes, rüya üzerine değişik yorumlar yapmışlardır Burada Risale-i Nur külliyatından Mektubat isimli eserde geçen ve üstat Bediüzzaman'ın naklettiği güzel bir rüyayı ve rüyalara ait bazı ilmi gerçekleri ifade eden bir bölümü nakletmek yerinde olacaktır Şöyle ki:

Bir zaman kalp ehli iki çoban varmış Kendileri ağaç kâsesine süt sağıp yanlarına bıraktılar Kaval tabir ettikleri düdüklerini, o süt kâsesi üzerine uzatmışlardı Birisi "Uykum geldi" deyip yatar Uykuda bir zaman kalır Ötekisi yatana dikkat eder, bakar ki; sinek gibi bir şey, yatanın burnundan çıkıp, süt kâsesine bakıyor ve sonra kaval içine girer, öbür ucundan çıkar gider, bir geven altındaki deliğe girip kaybolur Bir zaman sonra yine o şey döner, yine kavaldan geçer, yatanın burnuna girer; o da uyanır Der ki: "Ey arkadaş! Acayip bir rüya gördüm O da der: Allah hayır etsin, nedir?" Der ki: Sütten bir deniz gördüm Üstünde acayip bir köprü uzanmış O köprünün üstü kapalı, pencereli idi Ben o köprüden geçtim Bir meşelik gördüm ki, başları hep sivri Onun altında bir mağara gördüm, içine girdim, altın dolu bir hazine gördüm Acaba tabiri nedir? Uyanık arkadaşı dedi: Gördüğün süt denizi, şu ağaç çanaktır O köprü de, şu kavalımızdır O başı sivri meşelik de şu gevendir O mağara da, şu küçük deliktir İşte kazmayı getir, sana hazineyi de göstereceğim Kazmayı getirir O gevenin altını kazdılar, ikisini de dünyada mesut edecek altınları buldular

İşte yatan adamın gördüğü doğrudur, doğru görmüş, fakat rüyada iken ihatasız olduğu için tabirde hakkı olmadığından, âlem-i maddî ile âlem-i manevîyi birbirinden fark etmediğinden, hükmü kısmen yanlıştır ki, "Ben hakikî maddî bir deniz gördüm der Fakat uyanık adam, âlem-i misal ile âlem-i maddîyi fark ettiği için tabirde hakkı vardır ki, dedi: "Gördüğün doğrudur, fakat hakikî deniz değil; belki şu süt kâsemiz senin hayaline deniz gibi olmuş, kaval da köprü gibi olmuş ve hakezaDemek oluyor ki; âlem-i maddî ile âlem-i ruhanîyi birbirinden fark etmek lâzım gelir Birbirine karıştırılsa, hükümleri yanlış görünür Meselâ: Senin dar bir odan var; fakat dört duvarını kapayacak dört büyük âyine konulmuşSen içine girdiğin vakit, o dar odayı bir meydan kadar geniş görürsün Eğer desen Odamı geniş bir meydan kadar görüyorum, doğru dersin Eğer "Odam bir meydan kadar geniştir diye hükmetsen, yanlış edersin Çünkü âlem-i misali, alemi hakikiye karıştırırsın...
İslamiyet ve Rüya İslamiyet ve Rüya ParanormalTR İslam âlimlerinden bazıları rüyanın, rüya melekleri tarafından gösterildiğine inanırlar Bunun da insana rüyasında refâkat eden rüya melekler... 4.5 5

Hiç yorum yok:

Copyright © Paranormal Olaylar. All Rights Reserved