Radyestezi ve Radyestezist Nedir?

 


RADYESTEZİ NEDİR?

Aslı Fransızca olan Radiesthesia kelimesinden Türkçeye olduğu gibi alınmıştır. Tükçemizde yazılış ve okunuşu itibariyle ‘’RADYESTEZİ’’olarak kullanılmaktadır. Sözlükte “Bulma” “ortaya çıkarma” anlamına gelmektedir. Neyi bulma, nerede bulma, nasıl bulma ve ortaya çıkarmayı ise bildiklerimiz ve tecrübelerimiz çerçevesinde izah etmeye çalışacağız.
Radyestezi bir şeyin ortaya çıkartılmasında kullanılan kendine has bir metottur. Bugün nasıl ki muhtelif laboratuarlarda muhtelif metotlar kullanılarak tahlil, tetkik yapılıyor ve bunlardan bir takım sonuçlara varılıyorsa, radyestezi metodu kullanmak suretiyle de bir takım tahlil ve tetkikler yaparak sonuçlara ulaşmak mümkün olmaktadır. Ve ben radyestezinin, günümüzde laboratuar teknikleri içerisinde bulunmamasına rağmen, ileriki yıllarda ve öğrenildikçe, kesin neticeler alındığı görüldükçe yaygın bir şekilde kullanılacağı kanaatindeyim.

Kâinatta bulunan canlı-cansız bütün varlıkların etrafa dalgalar halinde enerji yaydıkları bilinmektedir. Bu dalgaların bir kısmı duyu organları tarafından algılanabilir. Bir kısmı da çeşitli ölçer aletlerle, elektronik sistemlerle algılanabilir hale getirilir. Örneğin; yeraltı petrol, altın, maden aramalarında yayınladığı enerji dalgalarının sismik araştırmalarında kullanılan elektronik aletlerle algılanması, ölçülmesi gibi. Yine gıdaların enerji boyutlarını, insan aurasındaki enerji alanlarının krlian tekniği ile görüntülenmesi gibi. Nitekim Prof. Ahmet Maranki birçok gıdanın enerji boyutlarını bu teknikle görüntüleyerek yayınlamıştır.

Bir kısım fenomenler (dalgalar) ise henüz fizik, manyetik alan ve radyasyon dallarında çalışan bilim adamlarınca keşfedilmemiştir. Yeraltı su ve maden aramalarında kullanılan çatal çubuğu hareket ettiren enerji ile Radyestezistin kullandığı sarkacı çeşitli yönlerde hareket ettiren ya da durduran sebep bilinmeyen bu fenomenler olsa gerek.

Şimdi Radyesteziye tam bir tarif getiriyoruz. Çeşitli varlıklardan yayınlanan-yansıyan henüz keşfi gerçekleştirilememiş dalgalardan (fenomen) yararlanma ilmine RADYESTEZİ denir.

RADYESTEZİST KİMDİR?

Radyestezi işiyle iştigal eden kişiye RADYESTEZİST denir. Başka bir ifade ile henüz fizikçilerce kesin izahı yapılamayan, ya da keşfedilemeyen fakat eşya ve radyestezistten neşrolunan radyasyon-manyetik alan etkileşimlerini sarkaç ve kitler(müşahit numuneler)aracılığı ile algılayan, bu algılamaları okuyup anlamlandıran kişidir Radyestezist. Tıpkı mors alfabesindeki tık tıkların okunarak harflere-kelimelere-cümlelere dönüştürülmesi gibi.

RADYESTEZİYİ ANLAMAK

İnsan bilmediği şeyi kavramakta zorlanır. Öğrendikçe anlaşılması da kolaylaşır. Bilmediği şeye karşı olan düşmanlığı da gider. Tam bir öğrenme ile de bilmediği şeye olan düşmanlığı kalkar hatta onunla dost olur.

Radyestezi bir bilim dalıdır. Bir tekniği, kendine has incelikleri ve püf noktaları vardır. Radyestezinin adını dahi duymamış kişilere anlatılması da anlaşılması da elbette zor olacaktır.
Bakın Prof. Charles RİCHET ne diyor? : “Radyestezi kabul etmemiz gereken bir geçektir. Bunun böyle olup olmadığını bulmak için deney yapmayın, böyledir… Kolları sıvayın ve Radyesteziyi geliştirin.” Fizyoloji dalında önemli buluşları ile şöhret bulmuş bu bilim adamının Paris tıp fakültesi profesörleri ile bilim akademileri üyeleri önünde “ÖNSEZİ’nin dayanağı Tıbbi Radyestezidir.” demesi de çok önemlidir.
Radyestezi ve Radyestezist Nedir? Radyestezi ve Radyestezist Nedir? ParanormalTR RADYESTEZİ NEDİR? Aslı Fransızca olan Radiesthesia kelimesinden Türkçeye olduğu gibi alınmıştır. Tükçemizde yazılış ve okunuşu itibariyle... 4.5 5

Hiç yorum yok:

Copyright © Paranormal Olaylar. All Rights Reserved