Osmanlıda Astroloji-Zic-i Uluğ Bey

 


''Yıldızların hareket ve durumlarından sonuç çıkarma bilimi'' diye tanımlanacak astroloji, Osmanlıca'da ''ilm-i tencim''ya da ''ilm-i ahkam-ı nücum'' diye anılır. Yıldızların belirli zamanlarda durum ve yere göre konumlarını gösteren cetvel, zeyc ya da zic ; yıldızların durum, hareket, hız ve yönlerini saptama bilimi de ilm-i zic ya da ilm-i zayiçe adını taşır.

Kişilere özel yıldız cetvel ya da haritalarının adı da zayiçedir. Bu cetveller batıda ve günümüzde ülkemizde horoskop diye anılır. Gökyüzüyle ilgili gözlemler, yıldız hareketleriyle ilgili saptamalar, astrolojinin, astronomiye kaynaklık etmesini sağlamıştır. Rasathane diye adlandırılan gözlemevleri, hem gökbilime, hem de yıldız fallarına , savaş, barış vb. toplumsal olaylar için eşref saati saptanmasına yarıyordu.

Gökyüzü olaylarıyla bilimsel ve simgesel yorumlar yapan müneccimler uzun süre doğu ve batıda saray görevlisi olarak çalıştılar. Osmanlı sarayındaki müneccimbaşılık kurumu cumhuriyet dönemine kadar sürdü.

Yıldız hareketlerini bölgesel olarak gözleyip, çizelgeyi (zic) çıkarmak yaklaşık otuz yıllık bir süreyi kapsar. Bu konuda en ünlü rasathanelerden biri Meraga Rasathanesi, ünlü çizelge çıkaranlardan biri de Zic-i Uluğ Bey'dir.

Osmanlıda Astroloji-Zic-i Uluğ Bey Osmanlıda Astroloji-Zic-i Uluğ Bey ParanormalTR ''Yıldızların hareket ve durumlarından sonuç çıkarma bilimi'' diye tanımlanacak astroloji, Osmanlıca'da ''ilm-i ... 4.5 5

Hiç yorum yok:

Copyright © Paranormal Olaylar. All Rights Reserved