Elişa Kimdir?

 


Elişa

Kuzey devleti İsrail’deki Able Mehola’lı Saphat’ın oğlu Elişa, bir Yehova peygamberi, İlyas’ın öğrencisi ve halefidir. Onun içinde İlyas’ın ruhu bulunur ve onun büyülü cübbesine sahiptir. İsmi ‘’ Tanrı yardım etti.’’ Anlamına gelir. Üyelerinin kendisine ‘’peygamber oğulları’’ dediği dini toplulukar'da, onu hızı ve keramet sahibi gibi göstere, neredeyse efsanemsi hikayeler anlatılmıştır; tarihteki Elişa, muhtemelen Gilgal’deki böyle bir topluluğun lideridir.

Hakkında anlatılan mucize hikayeleri, İlyas hakkında anlatılan örnekleri takip etmektedir. Elişa ateşli araba ile ‘’Havva’ya’’ doğru gittikten sonra, ayağı ıslanmadan Ürdün’ün geçmek için, öğretmeninin büyülü cübbesini ilk kez kullanır. Kim ona kötü davranırsa, aynı İlyas’da olduğu gibi, ölüm tehlikesi altındadır. Bunu Beyt-El’in ‘’küçük cocukları’’ hisseder.

Elişa oradan ayrılıp Beyt-El’e giderken kentin küçük çocukları yola döküldüler.’’Defol,defol,kel kafalı!’’ diyerek onunla alay ettiler. Elişa arkasını dönüp çocuklara baktı ve RAB’bin adıyla onları lanetledi. Bunun üzerine ormandan çıkan iki dişi ayı çocuklardan 42 tanesini parçaladı.

Yehu’nun, Ahav oğlu Yoram’a karşı ayaklanmasına en azından dolaylı olarak katılmıştı, çünkü Yehu’yu saf Yehova kültünün savunucusu olarak görüyordu,ki bu, babası kitapsız kültlere müsamaha gösteren ve bunu devam ettiren Yoram için pek de iyi değildi. İsrail devletinin krallarınca büyük ilgi görmüş ve onları ruhani otoritesinin ağırlığını kullanarak ‘’Suriyelilere’’, Şam’ın devletine karşı desteklemiştir.-son oalrak ölüm yatağında

Elişa ölümcül bir hastalığa yakalandı. İsrail kralı Yehoaş gidip onu ziyaret etti,’’Baba,baba,İsrail’in arabası ve atlıları!’’ diyerek ağladı. Elişa ona, ‘’Bir yayla birkaç ok al’’ dedi. Kral yayla okları aldı. Elişa,’’Yayı hazırla’’ dedi. Kral yayı hazırlayınca, Elişa ellerini kralın elleri üzerine koydu.’’Doğuya bakan pencereyi aç ‘’ dedi. Kral pencereyi açtı. Elişa, ‘’Oku at’’ dedi. Kral oku atınca, Elişa, ‘’Bu ok Aranlılar’a karşı sizi zafere ulaştıracak RAB’bin kurtarış okudur’’ dedi. ‘’Afek’te onları kesin bozguna uğratacaksınız.’’

Sonraki büyüsel olayda, okların yere atılmasında, kral başarılı olamaz; yeterince sık atamaz. Bu neden Suriyeliler yenilginin etkisinden kurtulur ve İsrail devletini tekrar sıkıştırırlar.

Ortaçağ Hristiyan sanatında Elişa, İlyas gibi tipolojik olarak İsa’nın bir öncüsüdür.

Bakınız - Kalkhas
Elişa Kimdir? Elişa Kimdir? ParanormalTR Elişa Kuzey devleti İsrail’deki Able Mehola’lı Saphat’ın oğlu Elişa, bir Yehova peygamberi, İlyas’ın öğrencisi ve halefidir. Onun içinde İ... 4.5 5

Hiç yorum yok:

Copyright © Paranormal Olaylar. All Rights Reserved