Amerikan Yerli Efsaneleri

 


16. yüzyılda İspanyollar Orta ve Güney Amerika'ya vardıkları zaman gelişkin Yerli uygarlıklarıyla karşılaştılar: Meksika'da Aztek ve Mayalar. Kolombiya'da Çipçalar ve Peru'da İnkalar vardı. Aztek ve Maya mitolojilcrindeki bir öykü nedeniyle.

Yerliler baş­langıçta İspanyollar'ı çok dostça karşıladılar. Mayalar'ın Kukulcân. Aztekler'in Ouetzal-cöatl adını verdikleri tanrının insanlara takvi­mi, tarım bilgisi ve astronomiyi öğrettiğine inanılırdı. Beyaz bir teni ve sakalı olan bu Tan­rı, doğuya yaptığı bir yolculuktan sonra orta­dan kaybolmuştu.
Ne var ki, giderken bir gün insan biçiminde geri döneceğini söylemişti. Aztekler, beyaz tenli ve sakallı İspanyol kâşif Hernân Cortes'i görünce. Ouetzalcöatl'ın geri döndüğünü sanarak onu saygıyla karşıladılar.

Öteki önemli Aztek tanrılarından biri Tez-catlipoco, öbürü ise çok uzun boyu ve büyük gücüyle Güneş'i temsil eden genç savaş tanrısı Huitzilopoçtli idi. Onu sağlıklı ve güçlü kılan besin insan kanıydı. Yakalanan düşmanların yürekleri ona sunulurdu .

Güneş Peru'da yaşayan İnkalar için de önemliydi. Krallarının Güneş'ten geldiğine ve bu yüzden kutsal olduğuna inanıyorlardı. İn-ka İmparatorluğu'nun başkenti olan Cuzco aynı zamanda Güneş'in kutsal kentiydi. İnka-lar'ın önemli yıldız, gezegen, deniz ve ay tan­rıları da vardı.

Aztek, Maya, Çipça ve İnkalar'ın yanı sıra Kuzey ve Güney Amerika Yerlileri dağınık kabileler halinde yaşarlardı. Tek bir büyük uygarlıkları ve gelişmiş mitolojileri yoktu. Genellikle bitki ve hayvanlarda bir çeşit sihirli ya da olağanüstü gücün yaşadığına inanırlar­dı. Bazı kabileler belirli bir hayvan türüyle özel bir akrabalıkları olduğuna inanır, bu yüz­den hiçbir zaman o hayvanı avlamaz ya da etini yemezdi.
Amerikan Yerli Efsaneleri Amerikan Yerli Efsaneleri ParanormalTR 16. yüzyılda İspanyollar Orta ve Güney Amerika'ya vardıkları zaman gelişkin Yerli uygarlıklarıyla karşılaştılar: Meksika'da Aztek ve... 4.5 5

Hiç yorum yok:

Copyright © Paranormal Olaylar. All Rights Reserved