Süleyman Mabedi - Süleyman Tapınağı

 


Süleyman Mabedi, Tevrat'a göre, Kudüs'teki ilk Yahudi tapınağıdır. Bu nedenle İlk Tapınak olarak da bilinir. Tarih öncesi Yahudilikte, bir nev'î ibadet ve kurban (korbanot) merkezi haline gelmiştir. MÖ 10. yüzyılda tamamlanmış, MÖ 586 yılında Babilliler tarafından yıkılmıştır.

Eski Ahit'te, tapınağın yapımına Kral Süleyman'ın denetiminde, İsrailoğulları'nın Mısırdan çıkışlarının, 480. yılında başlanılıp; 13 yılda tamamlandığı anlatılmaktadır.
Tüm aramalara rağmen bu ilk tapınağa ait kalıntılara ulaşılamamıştır. Sadece civarındaki sunaklara ait olduğu düşünülen havuz kalıntıları bulunmuştur. Bugünkü Ağlama Duvarı'nın o bina ile bir alakası yoktur. Bu duvar daha sonra MÖ 10 yılında Yahuda kralı Herod tarafından yeniden inşa edilen 2. tapınağın taban kompleksinden kalan son duvar olduğu düşünülmektedir.
Süleyman Mabedi - Süleyman Tapınağı Süleyman Mabedi - Süleyman Tapınağı ParanormalTR Süleyman Mabedi, Tevrat'a göre, Kudüs'teki ilk Yahudi tapınağıdır. Bu nedenle İlk Tapınak olarak da bilinir. Tarih öncesi Yahudilikt... 4.5 5

Hiç yorum yok:

Copyright © Paranormal Olaylar. All Rights Reserved