Korunma Sembolleri

 


Tarih Boyunca Kullanılmış Çeşitli Korunma Sembolleri

Agrippa’nın Pentagramı: Beş köşeli yıldız içerisinde aynı şekli almış erkek figürü. Yüksek benlikle iletişimi artırmak için ve hem görünür, hemde görünmez saldırılardan korunmak için kullanılırdı.
Bast: Genelde kara bir kedi olarak tasfir edilirdi. Antik Mısır’da Bast (yada Bastet) evi ve aileyi negatif güçlerden koruma amaçlı kullanılırdı.
Yengeç Sembolü: Astrolojik olarak yengeç sembolü astral saldırılardan korunma amaçlı kullanılmıştır.


Kelt Haçı: çember içinde eşit köşeli haç temel alınmak üzere birçok farklı dizaynı vardır. Her tür spritüel saldırıdan korunma amaçlı olarak kullanılır.
Şeytan Tuzağı: Çember içerisine içeri doğru yazılmış spiral şekilli (saat yönünün tersine) İbranice yazılardan oluşur. Demonları içerisine hapsettiğine inanılır. Asur orjinli bir semboldür.

Köpek Sembolü: kuzey Amerika Kızılderilileri için bedensizlerden korunma tılsımıdır. Köpeklerin öteki dünya ile aramızda olan kapıda durduklarına ve yaşayanları ölülerin gazabından koruduklarına inanırlar.

Elk Sembolü:
Psişik saldırılar için kullanılan bir tür rün’dür (Algiz) üzerinde taşındığında ruhlara kaşı defans saladığı gibi bilinmeyenle yüzleşirken cesareti artırdığına inanılır.

Horusun Gözü Sembolü: Mısır’ın nazardan ve kötü gözden korunmak için olan önemli tılsımlarından biridir.
Üçgen içinde Göz Sembolü: Horus’un gözüne benzer olarak kötü gözden ve kıskançlıktan korunmak için olan bir tılsımdır.
Şahin Sembolü: Bir Kuzey Amerika sembolüdür. Yüksek spritüelliği sembolize eder ve astral yetenekleri güçlendirdiğine ve astral boyuttaki negatif varlıkları uzaklaştırdığına inanılır.

Gaia Sembolü: Bir tanrıça figürü. Genel olarak auradaki negatif enerjileri temizlediğine ve enerji toplamamıza yardım edeceğine inanılır.
Balık Sembolü: Kuzey Amerika Kızılderili kültüründe balık, bir başkasının büyü gücüne karşı çıkmayı simgelerdi.

Kurbağa Sembolü: Kuzey Amerikada medyumluğu sembolize ederdi. Aurayı temizlediğine ve güçlendirdiğine inanılırdı.

Hagal Sembolü: İnanca göre, “H" harfine benzeyen bu rün, astral saldırılar da dahil olmak üzere birçok saldırıyı engeller.
Ingwaz Sembolü: Bu rune, elmas şekline benzer. Kötü gözlerden korur.
Jaguar Sembolü: Maya sembolü olan jaguar, insanı kötü düşünce formlarından koruduğu gibi şaman güçlerini yükseltmek için de kullanılırdı.

Şanslı El Sembolü: Kültürden kültüre farklılık göstermesine karşılık Şanslı El genel olarak avucu açık, avucunun içinde pentagram, göz, ve/veya Zodyak sembolü olan bir el dir. Bedensizlerin saldırılarından koruduğuna inanılır.

Griffin Sembolü: Griffinlerin fiziksel görünümü aslan vücutlu ve kartal başlıdır. Bazı versiyonlarında kanatlıdır. Antik yunan kaynaklı mitolojik bir varlıktır ve karanlık güçlere karşı koruma sağladığına inanılır.
Mannaz Sembolü: Bu koruyucu rün “M��? harfine benzer. Yaratıcı ile aradaki bağı temsil eder.

“Om��? Sembolü: meditasyon yaparken de seslendirilen “om��? sesinin Sanskritçe yazılmış halidir. Aurayı temizlediğine ve psişik saldırılardan uzak tuttuğuna inanılır.
Pentagram Sembolü: “Druidlerin ayağı" olarak da bilinir. Genel olarak kötü enerjiyi gönderene geri göndermek ve kötülüklerden korunmak için kullanılır.
Kuzgun Sembolü: Kuzey Amerika Yerlileri Kara büyüden korunmak için kullanmıştır.
Sagittarius Sembolü: Psişik vampirlerin enerji emmesine engel olduğuna inanılan astolojik bir “okçu" sembolüdür.
Akrep Sembolü: Cadı büyülerine karşı kullanılan astolojik bir semboldür.
Güneş Sembolü: Karanlığın karşı sembolüdür. Hemen hemen bütün kültürlerde vardır.
Thorun Çekici Sembolü: kötü şansa ve kötü göze karşı bir korumadır.
Çekiç Sembolü
Kaplumbağa Sembolü: astral boyutta diğerleri tarafından görülmemek için kullanılmış bir semboldür.

Uruz Sembolü: Norveç rünlerinden bir tanesidir. Ters “U" şekline benzer. Yüksek benlik ile bağlantıyı kuvvetlendirir ve astral saldırıları engeller.
Başak (Virgo) Sembolü: astrolojik sembol olarak başak, covenleri korur (ruhsal özgürlükleri açısından)

Kurt Sembolü: Kuzey Amerika Yerlileri tarafından Bedensizlere karşı koruma sağladığına inanılırdı.
Porsukağacı Sembolü: Kötü düşüncelere karşı zihni korur. Eiwaz rünü, aynı zamanda porsukağacını simgeler ve tılsım olarak taşınır.

Korunma Sembolleri Korunma Sembolleri ParanormalTR Tarih Boyunca Kullanılmış Çeşitli Korunma Sembolleri Agrippa’nın Pentagramı: Beş köşeli yıldız içerisinde aynı şekli almış erkek figürü.... 4.5 5

Hiç yorum yok:

Copyright © Paranormal Olaylar. All Rights Reserved