Kadın Masonlar ve Çalışmaları

 


Kadın masonluğa büyük bir ilgi vardır. Kadın masonlar üstüne yayınlanan eserler, eski saygın localardan, kimi zaman karma localardan söz ederler. Hiçbir zaman Dünyadaki kadın masonlar ile ilgili bilgi vermezler. Kadın masonlar arasında, bilginler, astronomlar, yazarlar, biyologlar, ünlü artistler, yüksek düzeyli memurlar olduğu gibi sekreterler, hastabakıcılar, tüccarlar, bekar kızlar da vardır.

Mason kadınlar, öğretilerini oluşturan 5 temel ilkenin belirttiğine göre, genellikle dinsel, siyasal görüşlerini korurlar.

Bu temel ilkeler şunlardır:

1 - Mason kadınlar, Evrenin Ulu Mimarı altında çalışırlar.

2 - Örgütün geleneklerine göre, kadın masonlar, Muhterem Kadın Üstat ile 1. ve 2. Nazırların önünde yemin edeceklerdir.

3 - Kadın masonların vatanlarına karşı bağlılık ve fedakarlık borçları vardır.

4 - Kadın masonlar dinsel ve siyasal sorunlarla ilgili olmayan oturumlar yaparlar, tartışma ve konferanslar düzenlerler. Bununla birlikte dinsel ve siyasal sorunlar üzerine görüş bildirmelerine izin verilir.

5 - Kadın masonlar ‘’ Old Charges’’ adıyla bilinen Eski Görevlere uyarlar. Bu görevlerin koşulu, özellikle masonluğun geleneklerine saygı, tören ve simgelerin tam uygulanmasıdır.
Kadın Masonlar ve Çalışmaları Kadın Masonlar ve Çalışmaları ParanormalTR Kadın masonluğa büyük bir ilgi vardır. Kadın masonlar üstüne yayınlanan eserler, eski saygın localardan, kimi zaman karma localardan söz ede... 4.5 5

Hiç yorum yok:

Copyright © Paranormal Olaylar. All Rights Reserved