Romanya Mitolojisi

 


Rumen Mitolojisi

Romanya mitolojisi gerek Rumenlerin gerekse tarih boyunca Romanya bölgesinde yaşamış olan insanların mitolojik inançlarının bütününe verilen isimdir. Doğrudan Rumen mitolojisi olarak da anılabilir zira kapsadığı toplulukların büyük bir kısmı Rumenler tarafından bir şekilde ata olarak kabul edilmiştir. Aynı sebepten dolayı Romanya mitolojisi Roma ve İskandinav mitolojilerinden öğeler barındırır. Ayrıca antik Dacia ve Trakya tanrı ve tanrıçalarını da kapsar.

Romanya mitolojisi zaman içinde daha folklorik bir hâl almış ve çok detaylı, gelişmiş bir folklor yaratmıştır. Zaman içinde bu folklorun çeşitli öğeleri diğer kültürlerin ilgisini çekmiş ve uluslararası kültüre dahil olmuştur. Bunun en tanınmış örneklerinden bazıları vampir ve kurt adam olgularıdır. Aslında vampir ve kurt adam benzeri karakterler daha eski mitolojilerde ve farklı kavimlerin folkloründe de mevcuttur, fakat modern vampir ve kurt adam kültürü büyük oranda Romanya folklor/mitolojisi temellidir.

Romanya Mitolojisinde Tanrı ve Tanrıçalar

Bu tanrı ve tanrıçalara genel olarak Dacia-Trakya'da tapınılırdı.

* Zalmoxis (Zalmoxe), bir tür peygamber-tanrı
* Gebeleizis, mutlak/baş tanrı
* Bendis, ay, orman ve sihir tanrıçası
* Derzelas, sağlık tanrısı
* Kotys, ana tanrıça
* Heros (Herous, Horus), binici-tanrı, yer altı tanrısı
* Vesta (Hestia), ateş ve ocak tanrıçası (Roma kökenli)

Ayrıca kutsal bir mekân olan Kogaion da bu mitolojide önemli bir yere sahiptir.


Bakınız - Roma Mitolojisi
Romanya Mitolojisi Romanya Mitolojisi ParanormalTR Romanya Mitolojisi Kökeni, Romanya Mitolojisinde Tanrı ve Tanrıçalar hakkında bilgi... Rumen Mitolojisi Romanya mitolojisi gerek Rumenlerin gerekse tarih boyunca Romanya bölgesinde yaşamış olan insanların mitolojik inançların... 4.5 5

Hiç yorum yok:

Copyright © Paranormal Olaylar. All Rights Reserved