Maji Nedir ?

 


Lord Bulwer-Lyton Majiyi,doğayı kontrol etme sanatı olarak yorumlar.Ama bana göre Maji'yi tanımlayabilen en güzel açıklama Philip Bonewits'in "Real Magic" adlı eserinde şu sözlerle yapılmıştır."Maji, o Büyük Sanat, sadece bütün sanatların değil, aynı zamanda bütün dinlerin, bütün asaletin ve bütün bilimlerin hem özü, hem de bütünüdür".

Maji konusunda günümüzde insanı oldukça aldatan ve yanlış fikir ve düşüncelerle dolu kaynaklar var.Kısaca gerçekten Maji nedir,benim anladığım kadarıyla paylaşmak isterim.Gerçek maji din ile bilimi birleştiren bir felsefedir.Galiba en kısa şekliyle Maji budur.Maji insanın,yaratıcılığını ve özgürlüğünü geliştirir.Maji hakkında pek çok kaynakta "Maji=Büyü" şeklinde açıklamalar bulunuyor.

Maji kelime kökeni olarak batıdan geliyor.Ama Maji kelimesinin etimolojik kökeni, Zerdüşt rahiplerine gidiyor.Zerdüşt Rahiplerine "Magi" denirdi.Ve bu rahipler ilahiyat,astroloji ve okült bilgileriyle ünlüydüler.Çeşitli kaynaklarda Zerdüşt rahipler veya Magiler hakkında bolca kaynak bulabilmek mümkün.

Araplar,Zerdüşt Rahiplerine verilen Magi sıfatından dolayı.Zerdütlüşe "Mecusilik" adını vermişleridir.Ve günümüzde ki Maji'nin gerçek kökeni de zaten burasıdır.

Kendilerine "Modern" sıfatına ekleyen günümüzün Majisyenleri.Maji'nin kökeni konusunda farklı fikirler ortaya atmaktıdarlar ama Etimolojik olarak incelendiğinde Maji kelimesinin Hint Avrupa dil ailesine girdiği ve "ulu","yüce" anlamlarına geldiği kabul edilir.Bu sebeple Maji yi büyü anlamına geldiğini belirtmek yanlıştır.Maji kelime anlamından da anlaşıldığı üzere,insanı geliştiren demektir.

Majiyi büyü,majisyenleri ise büyücü olarak tanımlanmasının nedeni.Kendilerine modern majisyenler diyerek kurdukları çeşitli tarikatımsı cemiyetlerde Maji ritüellerini benimseyerek, Majinin dogma ve ritüellerine ilişkin yasaları çiğneyerek, ritüelleri uygulamalarından kaynaklanmaktadır.Oysa Maji ile büyü ve Büyücülük arasında ki temel fark.Majisyenin asla ama asla kendi yararına olacak fakat kendi yararlanırken başka birisine zarar verecek aktivitelerden kaçınma düşüncesidir.

Majisyenin amacı kozmik bütünlüğü bozmayacak şekilde ve diğer insanların zararına olmayacak şekilde kendisini geliştirmektir.

Günümüzde Maji bir ticari emtia olarak görülmekte ve ismi değiştirilerek "kişisel gelişim" seminerleri ismi altında çeşitli kurum veya meraklı kişilere öğretilmektedir. Bunun nedenide, majisyen olmak isteyen bir kişinin,odaklanma ve konsantrasyon yetisinin en üst düzeyde olması ve kişinin kendisinde olduğunu bilmediği pek çok zihinsel gücünü kullanmasıdır.Modern Majisyenler bu felsefeyi para kaynağı olarak görürler ve satarlar.Zaten bu tarz geleneklerine ve dogmalarına ihanet eden,sır yeminlerini bozmuş,amaçları sadece kendilerini düşünenler sayesinde Maji gibi bir felsefe.büyü ve büyücülük olarak karalanmaktadır.

1800lü yılların başından itibaren,kökeni binlerce yıllık bir ezotik yapıya sahip Maji,isim değiştirelerek,edilen ezoterik yeminler bozularak.Kitaplara dergilere konu edilerek pazarlanmaktadır.Oysa Maji de edilen sır yemini "kanla yazılır ve kanla bozulur".Ve Majiye meraklı kişi sadece ama sadece Maji öğretisine hakim ve derecesi yüksek Bir usta tarafından yetiştirilebilir.İnisiyasyon ve tekris süreci çok katı ve kesindir.İngilizce tabiriyle "Obey Your Master" (ustana itaat et) şeklindedir ve sonsuz sadakat içerir.Herhangi bir şekilde tekris ve inisiyasyon sürecine hakim olamayacak,kozmik bilince ve bütünlüğe hakim olmayan kişilere, yani hırsları amacını şaşırmış kişilere aktarılamaz.

Maji Felfesefesinde insan büyük bir evrenin içinde ki küçük bir evendir.İnsanın her parçası kutasl kabul edilir çünkü insan Yaradanın suretinden yaratılmıştır.

Maji insana ekstra bir güç verir.Ama bu ekstra güç kötü değil tam tersi iyidir.Çünkü zihinsel anlamda güçlü olan kişi sadece nefsine karşı durabilir.

Günümüzde Majikal ritüellerde kullanılan pek çok alet veya kart veya kıyafet vardır çünkü konsantrasyonu ve odaklanmayı gerektiren aletlere ihtiyacı vardır.

Bu bakımdan en karışık unsurlar Altın Şafak tarikatı tarafından kullanıyordu herhalde.

Maji de aslen 3 şey gerekir.En önemlisi insan iradesidir.Majikal unsurlar ve gereçler yaşanılan zamana,bulunulan coğrafyaya göre değişiklik gösterse de temel olarak gereken 3 şey

1: insan iradesi
2: Astral ışık
3: Tekabüldür.

Altın Şafak Cemiyeti bu 3 temel unsura ek olarak bir 4. unsuruda eklemişlerdir ve gereken unsurlardan bir tanesinin de "imgeleme" olduğunu benimsemişlerdir.
Bu kabul gören 3 unsur kişiyi hedefine doğru götürür.Astral ışık kişinin iradesini hedefine götürmeye yardımcı olur.Tekabül ise farklı şeyleri birbirine bağlayan şeylerdir ve astrolojiklerdir.(bir gezegeni simgeleyen taş veya madenler gibi).

Altın Şafak Cemiyetine bu kadar çok değinmemin sebebi.Majiye olan bağlılıkları ve Majikal Ritüelleridir.Altın Şafak Cemiyetine ait bilinen en güzel eser Frater Resurgam tarafından kaleme alınmış Flying Roll adlı eserdir.Altın Şafak Cemiyetinde ki Majikal imgeleme sürecini en güzel şekilde açıklayabilmek için bu kitaptanbir bölümünü paylaşmam daha uygun olacaktır.

"Majinin uygulanması için hem Hayal Gücü, hem de İrade Gücü faaliyette geçmelidir. İkisi de uygulamada eş değerdedir. Hatta en iyi sonuçları elde etmek için Hayal Gücü, İrade Gücünün biraz önüne geçmesi gerekir.

"İrade Gücü desteksiz bir akım gönderebilir. Bu akım tamamen etkisiz olmaz. Ancak sonucu muğlak ve kısa sureli olur, çünkü desteksiz irade sadece bir akım gönderebilir.
"Desteksiz Hayal Gücü bir şekil yaratabilir ve bu suret belirsiz bir sure için varlığını sürdürebilir. Ancak irade tarafından canlandırılmadığı sürece
önemli herhangi bir işlem yapamaz.

"Ancak bunların ikisi birleştirildiği zaman - Hayal Gücü bir şekil yarattığında - ve İrade Gücü o şekli yönetip kullandığında, harika Majikal sonuçlar elde edilir."

Altın Şafak Cemiyetinde inisiyasyon süreçleri oldukça yorucu ve yoğun şekilde oluyordu.Daha önce bahsettiğim gibi gerek inisiyasyon sürecinde gerekse ritüellerin uygulanmasında çağa ve bulunan coğrafyaya uygun alet ve unsurlar kullanılabilir.Bu alet ve unsurlar Altın Şafak Cemiyetinde de oldukça çeşitli ve Majisyen olmak isteyen veya dereceden bir üst dereceye geçiş inisiyasyonunda Majisyenleri oldukça zorlamaktaydı.

Maji içsel bir yolculuğa çıkmaktır.İnsanın iradesine hakim olmasıdır.Bir sihir değildir.Majisel yolculuğa çıkmak isteyen kişi her zamankinden daha çok çalışmalıdır.
Maji Nedir ? Maji Nedir ? ParanormalTR Lord Bulwer-Lyton Majiyi,doğayı kontrol etme sanatı olarak yorumlar.Ama bana göre Maji'yi tanımlayabilen en güzel açıklama Philip Bonew... 4.5 5

Hiç yorum yok:

Copyright © Paranormal Olaylar. All Rights Reserved