Humbaba Nedir? Huwawa Nedir?

 


Humbaba (Huwawa) Nedir? Mitolojide Humbaba (Huwawa)

Humbaba (Asur) veya Huwawa (Babil), Akad mitolojisindeki canavarımsı bir devdir. Tanrıların yaşadığı sedir ormanının bekçisi, koruyucusudur. Yüzü aslan yüzüdür.

Huwawa veya Humbaba Hititler ve Hurriler'de Kupapa'dır, ki Kibele olarak Yunan ve Arap dillerine evrilmiştir. Öz olarak mitolojinin belirttiği gibi bir dev değil, bir Tanrıçayı, onun da ötesinde ata tanrıçayı temsil eder.


Gılgamış destanında geçtiği gibi anatanrıçadan kopup gelen ve "uygarlaşmanın akabinde ona ihanet eden kişi Endiku'dur. Gılgamış destanı Huwawa'yı öldürmekten korkar, zira ona yabancıdır. Fakat Endiku, onu bilmekte, tanımaktadır. İhanetin mantığı içinde düşünülürse Endiku'nun yaşaması için Huwawa'nın ölmesi zorunludur.

Bakınız - Basilisk
Humbaba Nedir? Huwawa Nedir? Humbaba Nedir? Huwawa Nedir? ParanormalTR Humbaba (Huwawa) Nedir? Mitolojide Humbaba (Huwawa) Humbaba (Huwawa)  Nedir? Mitolojide  Humbaba (Huwawa) Humbaba (Asur) veya Huwawa (Babil), Akad mitolojisindeki canavarımsı bir devdir. Tan... 4.5 5

Hiç yorum yok:

Copyright © Paranormal Olaylar. All Rights Reserved